Aktuelnosti Višegrad

PRISJEĆANjA : KATALOG PRVE LIKOVNE KOLONIJE U VIŠEGRADU 1994.

VIŠEGRAD – Učesnici prve likovne kolonije u Višegradu 1994.godine. Slikari Radomir Vergović iz Užica, Vladeta Živković iz Beograda, Branko Nikitović iz Višegrada, zatim Dragan Nešić iz Priboja, Dušan Starčević iz Užica i Vjekosav Ćetković iz Užica.

PRVA-LIKOVNA-KOLONIJA-U-VISEGRADU

Predgovor za katalog je napisao Vjekoslav Ćetković.

„Boravili smo na grobljima, još svežim humkama ratnika, slikali ih, gledali tužne prizore, narod u bolu, ljudsku tragediju, žalost. To su događaji koji se ne zaboravljaju, ostaju uvek u nama i konstantno će nas podsticati da sve što smo preživeli , sve što nas je doticalo ljudski i umetnički , saopštimo u granicama svojih moći“, napisao je Ćetković.

[ads1]

On je naglasio da sve slike, epizode i zabilješke , imaju prije svega, kako estetsku , ali i ljudsku moralnu snagu.

“Zato je ovdje sve inspiracija, ona proživljena, usplahirena i iskrena. Crkva i groblje ratnika, udovice, siročad, legendarni Genadij i njegovi Kozaci, Kovačevići, Jovići, Filipovići, cveće i suze čine pečat višegradske stvarnosti, „ naglasio je Ćetković.

Ćetković bilježi da su umjetnici među ovim gorštacima , ratnicima, otkrili snagu trpljenja, dostojanstva, jarost snage i odlučnosti a naročito hrabrost i duboko ukorenjeno gostoprimstvo.

[ads2]

Organizator ovakvog prvog okupljanja umjetnika u Višegradu bio je slikar Branko Nikitović.


Vjekoslav Ćetković
Fotografiju prvih učesnika likovne kolonije na sofi mosta Mehmed-paše Sokolovića na Drini snimio je Radoje Tasić a urađena je u „Foto Vujoviću“ u Užicu.

R. TASIĆ – visegradskevijesti.com