Konkursi

Konkursi

KONKURS: JZU Dom zdravlja Višegrad

JAVNA ZDRAVSTVENAU STANOVA DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD - Višegrad Tel; 058/620-661 Faks; 058/620-976 e-mail; dzvisegrad@gmail.com Broj: 01-893/24 Datum: 24.04.2024.godine Na osnovu člana 39. Zakona o radu („Službeni glasnika Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18, 119/21,112/23), u vezi sa članom 36. Statuta JZU Dom zdravlja Višegrad direktor JZU Dom zdravlja Višegrad raspisuje: JAVNI...
1 2 3 5
Page 1 of 5