Konkursi

KonkursiRudo

KONKURS : JU OSNOVNA ŠКOLA “BOŠКO BUHA” ŠTRPCI – UVAC

Na osnovu člana 152. stav (3) tačka 16), a u skladu sa čl. 122. stav (1) i 125. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 81/22), direktor JU OŠ „Boško Buha“ Štrpci, raspisuje КONКURS za popunu upražnjenih radnih mjesta I 1. Profesor fizike – 12 časova...
1 2 3 4
Page 1 of 4