IzdvajamoVideo

Višegrad: Prošetajmo rzavskim bregovima (2023.)

“…Najveći je Goleš, šiljat i posve go vrh, egzotičnih linija, iznad šuma i svih bregova, gospodar istočnog horizonta. Najmanji je Bikavac. Iznad same varoši, savladan i pripitomljen, na podnožju mu pasu guske, a po hrptu raste bostan. Između ta dva, najvišeg i najnižeg, dižu se, prepliću i vežu Borovac, Ban Polje, Glogovo, Velji Lug, Moljevnik, a po strani je Stražište, golo kao siroče. Takvi su RZAVSКI bregovi u prvim sjećanjima, uvijek isti u obliku. Ima nešto moćno i utješljivo u bezbrižnim i uvijek istim konturama bregova, kraj kojih provodimo život…”

-Ivo Andrić-

”Prošetajmo rzavskim bregovima”
XV tradicionalna planinarska akcija
u organizaciji PSD ”Stolac” Višegrad