Aktuelnosti Višegrad

Višegrad: Pomoć poljoprivrednicima

106521
U Višegradu je nedavno potpisan ugovor o saradnji ove lokalne zajednice sa njemačkom humanitarnom organizacijom HELP koji se odnosi na realizaciju projekta iz oblasti poljoprivrede.

Za sve zainteresovane potencijalne korisnike održana je prezentacija projekta, za poslovne ideje koje su primarni izvor prihoda iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

– Dodjeliće se 30 grantova u vrijednosti 4.000 maraka u materijalno tehničkim sredstvima. Ciljne grupe su nezaopsleni i socijalno ugroženi, istakla je Ana Bogdanović, načelnika Odjeljeza za privredu i društvene djelatnosti opštine Višegrad

– Potrebno je što je bliže objasniti način na koji se aplicira, kako se popunjava aplikacija, koje su najčešće greške koje se prave, pa nam se često desi da najbolji i najvrijedniji poljoprivrednici uopšte ne apliciraju ili pogrešno popune aplikaciju. Želimo da nam se javi što veći broj dobrih aplikanata, a na području opštine Višegrad ima dobrih poljoprivrednika, poručio je Šemsudin Manjević, Humanitarna organizacija HELP.

rtrs