Zanimljivosti

‘Sulfoxaflor’ i ‘Flupyradifurone’, Neonikotinoidi ili ne?

pcele_mmnsnt_il09

Na osnovu mnogobrojnih nalaza koje je Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) prikupljala godinama, Evropska komisija je 01.decembra 2013.god. uvela ograničenja na upotrebu sistemskih pesticide – Neonikotinoida. Glavni razlog je bilo saznanje da su sistemski pesticidi izazvali veliku smrtnost pčela na čitavoj planeti.

I ako prateći EU trendove zakonodavna vlast u Srbiji donosi odluku 2014 god. o zabrani korišćenja tretiranog semena Neonikotinoidima. Međutim, uredbama ili kako god odobrava se korišćenje tretiranog semena dok se ne potroše zalihe i to nekoliko puta po 6 meseci. Neonikotinoidi tako u Srbiji opstaju u opticaju sve do septembra 2015. godine i bivaju zabranjeni nakon ogromnog masovnog trovanja pčela na cvetu suncokreta na području Vojvodine. Te godine na celokupnoj teritoriji Srbije stradalo je preko 5000 pčelinjih zajednica…

[ads1]

 

Predvidevši kraj upotrebe Neonikotinoida na globalnom nivou, proizvođači još u 2013. godine obelodanjuju “novu” vrstu insekticida “Sulfoxaflor” (Dow Agrochemicals) i “Flupyradifurone” (Bayer CropScience), aktivno ih promovišu 2015 godine i puštaju u slobodnu prodaju. Industrije pesticida pokušavaju sakriti stvarnost iza dve nove hemikalije koje su slične ozloglašenoj grupi Neonikotinoida povezanih sa masovnom smrću pčela po celom svetu. Radeći istraživanja ovih hemijskih jedinjenja došlo se do saznanja da njihova svojstva jasno pokazuju da ih treba klasifikovati kao Neonikotinoide. Karakteristike koje ukazuju na to su mogućnost vezivanja za receptore insekata, nikotinsko delovanje, da deluju sistemski i da su otrovni po pčele.

Kompanije za proizvodnju pesticida su uspele da “Sulfoksaflor” i “Flupiradifuron” insekticide klasifikuju drugačije od Neonikotinoida, tako što su sakrili velike sličnosti u njihovim biohemijskim osobinama. Išli su toliko daleko da su uspeli da prevare i zakonske regulative koje jasno definišu tu tako osetljivu oblast, napravivši nestvarnu insekticidnu kategoriju takvih materija. Šta više kompanije su same odlučile kako će se ta kategorija pesticida zvati i ova vrsta insekticida je zvanično odobrena za upotrebu. Ove dve kontroverzne supstance insekticida dobile su dozvolu za upotrebu u EU 2015 godine.Nove hemijske grupe u koje su ih svrstali sami proizvođači su SUFOKIMINI i BUTENOLIDI zaobilazeći tako već ozloglašenu klasifikaciju NEONIKOTINOIDA. Nove klasifikacije insekticida ipak nisu još uvek naučno potvrđene.Neonikotinoidi zbog svoje toksičnosti prema pčelama imaju katastrofalno lošu reputaciju i četiri supstance koje su delimično zabranjene ( 3 Neonikotinoida i 1 fenilpirazol) je zasigurno razlog stvaranja “nove” klasifikacije insekticida… Kao glavni argument, proizvođači su naveli razliku u hemijskoj strukturi u odnosu na Neonikotinoide.

[ads2]

 

Kao posledica ovakvih objašnjenja proizvođača “IRAC” (Insecticid Resistance Action Committee) je napravio dve nove kategorije insekticida SULFOKIMIN za Sulfoksaflor i BUTENOLID za Flupiradifuron . Inače sama organizacija IRAC predstavlja vodeće zagovornike na strani industrije biljnih nauka. Kako bi se ublažio pritisak javnosti na stvaranje dva nova jedinjenja koja očigledno pripadaju grupi Neonikotinoida, IRAC u svojim objašnjenjima pristaje samo na to da već obelodanjene grupe Sulfokimini i Butenolidi budu podgrupe Neonikotinoida kako bi se izbeglo korišćenje reči Neonikotinoidi zbog njihove loše reputacije u pčelarskom svetu. Publikacije koje je pomenuta organizacija objavila sa novim klasifikacijama insekticida imaju za cilj povećanja naučnog znanja, ali su očigledno komunikacione alatke koje koriste kompanije proizvođači insekticida u cilju izbegavanja već pomenute loše reputacije sistemskih insekticida koji predstavljaju realno najveću opasnost za oprašivače i životnu sredinu. Njihove konstatacije nisu naučno relevantne, niti imaju osnov za ikakvim novim klasifikacijama. Iako osnov traze u strukturnoj različitosti formule Sulfokimini i Butenolidi imaju isti način delovanja i njihovu sistematičnost kao Neonikotinoidi tako da insekticide ne treba razvrstavati na različitosti hemijske porodice već oni svi spadaju u jednu super familiju Nikotinskih insekticida.

Pčelari Srbije imaju NOVE izazove ispred sebe.Kampanja upozorenja mora biti snažna, a sve relevantne državne institucije ( Uprava za zaštitu bilja) mora na vreme biti upozorena o mogućim posledicama po pčele i životnu sredinu ukoliko se dozvoli da Sulfoxaflor uđe u upotrebu na teritoriji Srbije. Očigledno je da se radi o NOVIM Neonikotinoidima zato upamtimo im imena (Zlu ne trebalo) Sulfoxaflor i Flupyradifurone.

Agro-Eko Magazin / autor: Dejan Marković, pčelarska Facebook grupa “Sačuvajmo pčele”