Bajina Bašta

Neukrotiva Drina – raj za ribolovce

Rijeka Drina jedinstvena je po mnogo čemu, a najviše po tome što je najljepša i najčistija planinska rijeka na Balkanu sa brojnim populacijama plemenitih vrsta riba.

Drina nastaje od ušća reke Tare u Pivu i prati sjeverni tok 346 km do ulaska u Savu. Sliv Drine, koji zauzima 19.570 kvadratnih kilometara, ima značajan hidroelektrični potencijal a Drina i njene pritoke nadaleko su poznate po slatkovodnom ribolovu, te predstavljaju jednu od željenijih destinacija svih pasioniranih ribolovaca.

U reci Drini nalazi se nešto više od 30 vrsta riba iz 14 porodica riba, a najpoznatija je mladica, koju još nazivaju i “kraljicom Drine”.

Od svih riba na Drini nju je najteže uhvatiti i ona je san svakog ribolovca, prenosi B92.

Na području Bajine Bašte uhvaćeni su najveći primjerci u Evropi sa preko 30 kg.

Pored mladice, veoma je atraktivan i lov lipljana. Pored njih, ribolovci mogu upecati i soma, smuđa, šarana, pastrmku, mrenu, skobalja, ali i mnoge druge ribe kojima pogoduje ovakva voda.

Odlični uslovi za ribolovni turizam

Drina sa vještačkim jezerima Perućac i Zaovine pruža povoljne uslove za ribolovni turizam. Bistri i čist vodeni tok bogat je raznovrsnom rečnom ribom.

Prema kvalitetu vode, a prije svega količini kiseonika i količini potrebne hrane, različite riblje vrste naseljavaju različite dijelove reke.

Prema ribljim vrstama koje naseljavaju reku Drinu i ostale planinske reke, njihov tok se može podijeliti na zonu pastrmki, zone lipljana, područije mrene i područije deverike.

Ova područja nisu oštro podjeljena i u zavisnosti od građe korita manje ili više se prepliću omogućujući nekim ribljim vrstama da se javljaju duž cijelog toka rijeke.

Međutim, sa sigurnošću se mogu registrovati tri sektora Drine koja se veoma oštro razlikuju po naseljenosti, kvalitativnom i kvantitativnom sastavu riba.

U toku letnjih mjeseci posebnu atrakciju za sportske ribolovce predstavlja lov krupnih riba na plovak, a najviše skobalja, kojeg ima upravo u rijeci Drini, ali ne na svim mjestima duž čitavog njenog toka.

Iskusni ribolovci ističu da idealan teren za ljetnji lov skobalja predstavljaju mjesta gde se dubina reke postepeno smanjuje, a tok ubrzava, zatim lokacije sa bržim protokom vode i ravnomjernom dubinom od metar-dva, kao i one lokacije na kojima je jedno od srednjeg i krupnijeg šljunka, na kojem rastu modrozelene alge.

Zahvaljujući velikoj providnosti vode, jata riba, i to ne samo skobalja, mogu se locirati i vizuelno. Iskusni ribolovci iliti majstori svog zanata ukazuju na česte promjene nivoa vode, koji je nekada i veoma visok, što im, kako sami često navode, otežava pecanje.

Ipak, to ne umanjuje njihovu rješenost da uživaju u svojoj omiljenoj “rekreaciji”.

Ukoliko biste pitali bilo kog ribolovca koja su njegova omiljena mesta za ribolov, većina bi se složila u jednom – svako je omiljeno. Ali koja su najpopularnija?

Kod guma, Crnča

Stenčica, Bajina Bašta

Begin Čamac, Ljubovija

Servis, Stara Ljubovija

Ivankov vir, Ovčinja, Bajina Bašta

Pored navedenih mesta, tu su i Krivića ada, koja se nalazi na pet kilometara od Loznice a nedaleko odatle Međuvode, zatim Okletac, Branjevo, Jelav, Šor, Lešnica.

Pored autohtonih vrsta u rijeci Drini se mogu naći i one iz drugih krajeva sveta, poput kalifornijske pastrmke, sunčanice i srebrnog karaša.

Bitno je upamtiti i sledeće – Kao prirodne retkosti ove riblje vrste (mladica, potočna pastrmka, lipljen) zaštićene su zakonom pa je njihov lov, ugrožavanje i uznemiravanje strogo zabranjeno.

glassrpske.com