Kuće i vrt

Koja temperatura daje veću produktivnost

ggg

 

Stručnjaci ističu koliko je važna temperatura prostorije u kojoj se nalazimo i koliko ona može da utiče na našu produktivnost.

Ispostavilo se da muškarci i žene generalno imaju veoma različite optimalne temperature kada je u pitanju obavljanje poslova. Dok muškarci vole hladniju atmosferu tokom radnog vremena, žene uglavnom rade efikasnije na višim temperaturama.

 

[ads1]

 

 

Temperatura i produktivnost

Pronalaženje prave temperature za kancelariju je važno za radni učinak. Primetno je smanjenje produktivnosti kada je termometar posatvljen na više od 26 stepeni. Još jedna studija potkrijepila je nalaze, ističući da su se i oni promjenili po rodnoj osnovi.

“Kako je temperatura rasla, žene su se bolje snalazile u matematičkim i verbalnim zadacima, a muškarci sve lošije”, rekao je Tom Čeng, vanredni profesor finansija i poslovne ekonomije na Univerzitetu Južne Kalifornije, piše The List.

(Magazin novosti)

 

[ads2]