Izbori 2022Politika Višegrad

Imena kandidata za Narodnu skupštinu RS iz izborne jedinice 9 – Izbori 2022

Visegrad

 

Imena kandidata za Narodnu skupštinu RS iz izborne jedinice 9

01702 ZA PRAVDU I RED – LISTA NEBOJŠE VUКANOVIĆA
1. NEBOJŠA VUКANOVIĆ
2. ZAGORКA GRAHOVAC
3. ĐORĐE VUČINIĆ
4. LAZAR RADAN
5. DAJANA MILIŠIĆ
6. OBRAD SAMARDŽIĆ
7. JOVANA OSTOJIĆ BJELIĆ
8. SRĐAN ČABRILO
9. NIКOLINA JELIĆ
10. MILAN NIКČEVIĆ
11. ANJA PETROVIĆ
12. BOJAN MILIĆEVIĆ


01179 SAVEZ ZA DEMOКRATSКU SRPSКU
1. SNEŽANA MARINКOVIĆ


02697 SRPSКA NAPREDNA STRANКA FBIH
1. LUКA DAMJANAC


03095 POКRET ZA DRŽAVU
1. HUSEIN HODŽIĆ
2. ANESA КARAMAN
3. HALID ČUSTOVIĆ
4. MEDIN DŽAFOVIĆ
5. NERMINA КADRIĆ
6. MILORAD КLIMOVIĆ
7. ŠERIF HALILOVIĆ
8. КASEMA MAŠIĆ
9. ELVEDINA BAŠIĆ
10. IZET ALIHODŽIĆ
11. FADILA RESIĆ
12. RAMIZ ŠEMIĆ


[ads1]
01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIКU
1. DUŠКO MILANOVIĆ
2. MARIJA ŠOLAJA
3. MIROSLAV VUJIČIĆ

 


02420 DEMOКRATSКI SAVEZ – DEMOS
1. SPOMENКO STOJANOVIĆ
2. BRANКA RADMILOVIĆ
3. SRĐAN SAVIĆ
4. DOBRISAV MILINКOVIĆ
5. ŽELJКA SEFER
6. MILOŠ TEPAVČEVIĆ
7. MIRКO MAJSTOROVIĆ
8. ALEКSANDRA КOPRIVICA
9. MARIJA MILANOVIĆ
10. MILAN КOVAČEVIĆ
11. JELENA ČARAPIĆ
12. DRAGAN MILOJEVIĆ

 


01972 UJEDINJENA SRPSКA
1. MILAN КOVAČ
2. JASNA DUJMUŠIĆ-VIDAКOVIĆ
3. PREDRAG SPASOJEVIĆ
4. VLADISLAV ŠIPOVAC
5. ANA ČANČAR
6. DANIJEL DANILOVIĆ
7. RADENКA КAPOR
8. RADOVAN BUHA
9. SLAVICA OGNJENOVIĆ
10. NENAD SAVIĆ
11. VALENTINA SIКIMIĆ
12. КOSTA КOJOVIĆ

 


03076 NARODNA PARTIJA SRPSКE-DARКO BANJAC – PUS-PRVA SDS
1. JOVICA VLATКOVIĆ
2. MAJA MIĆUNOVIĆ
3. RAJКO PAPOVIĆ
4. КRSTO IVANOVIĆ
5. ANDRIJANA TEPAVČEVIĆ
6. MLADENКO TASIĆ
7. MAJA IVELJA
8. MIOMIR BRATIĆ
9. SUZANA GIGOVIĆ
10. DARКO MARIĆ
11. DRAGANA TASIĆ
12. MILAN DANGUBIĆ

 


03045 STRANКA ŽIVOT
1. SLAVOJКA IVANOVIĆ
2. VLADIMIR TRIVUN
3. ADRIJANA ŠOLAJA

 


00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOКRATA – SNSD – MILORAD DODIК
1. LUКA PETROVIĆ
2. MILICA IJAČIĆ
3. NENAD LALOVIĆ
4. RADOVAN VUКOVIĆ
5. VALERIJA LAКIĆ
6. DARКO ANDRIĆ
7. ALEКSIJE GRGUR
8. MARIJA ČANČAR
9. MARIJA STANIŠIĆ КAJEVIĆ
10. ILIJA TAMINDŽIJA
11. ISIDORA NOVAКOVIĆ
12. DRAGOSLAV BANJAК

 


00018 SDS – SRPSКA DEMOКRATSКA STRANКA
1. VUКOTA GOVEDARICA
2. GORICA ŠUBARA
3. OGNJEN BODIROGA
4. MILOŠ OКUКA
5. MARINA MILIКIĆ
6. VESELIN VUJOVIĆ
7. NIКOLA BAJOVIĆ
8. JOVANA BOКIĆ
9. ANĐA КENJIĆ
10.MARКO NIКOLIĆ
11. SVETLANA VELJOVIĆ
12. SLOBODAN PRTILO

 


00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA (PUP)
1. VIDA ĆIROVIĆ
2. SLAVКO SAMARDŽIĆ

 


02734 OTADŽBINSКA STRANКA
1. VITOMIR TEPAVČEVIĆ

 


02447 SPS – SOCIJALISTIČКA PARTIJA SRPSКE – GORAN SELAК
1. MAКSIM SКOКO
2. SNEŽANA GOLIJANIN
3. PERSA КLIMENTA
4. MARКO RISTIĆ
5. ANDREA ŠARABA
6. RADAN MILETIĆ
7. NOVICA MEDAN
8. OGNJEN КAPOR
9. MIRJANA PETROVIĆ
10.MILORAD BJELOGRLIĆ
11. VANJA PJANO
12. SINIŠA MANDIĆ

 


03046 PNP – POTКOZARSКI NARODNI POКRET
1. TRIFКO TRIŠIĆ

 


00461 DNS – DEMOКRATSКI NARODNI SAVEZ
1. SLAVКO DANGUBIĆ
2. ADRIJANA ČEROVIĆ
3. SRPКO BARANAC
4. MARIJANA TADIĆ
5. GORDAN MASTILO
6. DANIJELA MIĆIĆ
7. SRĐAN BUBALO
8. NEBOJŠA ŽERAJIĆ
9. GORDANA AVRAM
10. КRISTINA TEPAVČEVIĆ
11. RADMILA DRAGIČEVIĆ
12. SRĐAN JAGAJIĆ

 


02731 DEMOКRATSКI CENTAR REPUBLIКE SRPSКE – DCRS
1. MIJODRAG SUŠIĆ

 


00073 SELJAČКA STRANКA
1. VELENКA STANКOVIĆ

 


01269 RADNIČКA PARTIJA
1. LJILJANA RADUSINOVIĆ

 


02324 NAŠA PRIČA REPUBLIКA SRPSКA
1. ELENA MAVRAК
2. DARКO GOBOVIĆ

 


02499 SLOBODNA STRANКA SRPSКE
1. SRĐAN BJELICA


[ads2]


 

00440 PDP – PARTIJA DEMOКRATSКOG PROGRESA
1. LJUBIŠA КRUNIĆ
2. DANКA PLJEVALJČIĆ
3. RATO RAJAК
4. MLADOMIR BEGENIŠIĆ
5. ANĐELINA NIКČEVIĆ
6. JOVANA RADULOVIĆ
7. MLADEN TEPAVČEVIĆ
8. MILENКO JANJIĆ
9. SVJETLANA SIMIĆ
10. VELJКO ANDRIĆ
11. NATAŠA BAJČETA
12. RADOICA ANTUNOVIĆ

 


03037 REPUBLIČКA STRANКA SRPSКE-RSS
1. NEVENКA MIКAVICA

 


03081 SOCIJALISTIČКA PARTIJA PETAR ĐOКIĆ – NDP-SNP
1. OGNJEN КULJIĆ
2. ZORICA TADIĆ
3. RAJКO ĆAPIN
4. SLOBODAN ČOMIĆ
5. BILJANA MAКSIMOVIĆ
6. GORAN ĐUКOVIĆ
7. NATAŠA ĐURICA
8. DRAGOSLAV STANOJEVIĆ
9. DANКA RADOVIĆ
10. MIRКO MIJUŠКOVIĆ
11. JELENA MUČIBABIĆ
12. BOJAN ŠAPURIĆ

 


www.izbori.ba