PRAVOSLAVLjE

U povodu obilježavanja Dana slovenske pismenosti, 24.5.2023. godine, Muzej Žitomislić upriličio je izložbu pod nazivom „Srpska crkvena štampa u Bosni i Hercegovini u XIX i XX vijeku

U povodu obilježavanja Dana slovenske pismenosti, 24.5.2023. godine, Muzej Žitomislić upriličio je izložbu pod nazivom „Srpska crkvena štampa u Bosni i Hercegovini u XIX i XX vijeku“ . Izložba je rezultat saradnje Fondacije Žitomislić sa Arhivom SPC, pa su i sami autori izložbe dr Radovan Pilipović, direktor Arhiva SPC i đakon dr Nenad Idrizović.

Otvarajući izložbu, arhimandrit Lazar Lazarević osvrnuo se na put i plemenitu misiju braće Sv. Кirila i Metodija, a potom i na crkvene časopise koji su bili predmet izložbe.

„Naš narod nikada ne bi odustajao od pismenosti i obrazovanja i kada god bi političke prilike makar malo dozvoljavale, želja i potreba za časopisom, knjigama i prosvjetom bi nadvladala… Ljudi na ovim prostorima su se pored svih nedaća koje su imali, borili da imaju svoj časopis i da pošalju poruke narodu i kroz sve to da se narod opismeni.” Podsjećajući kako je ova tema naročito bitna za manastir Žitomislić u kome je osnovana prva škola za opismenjavanje djece, arhimandrit Lazar je naglasio: „Tadašnji iguman je osnivao škole gdje god je mogao i gdje su mu prilike dozvoljavale i danas je bitno da je ova izložba ovdje gdje je ognjište te škole, kulture i civilizacije za naš narod.”

Otvaranju izložbe je prisustvovao i konzul Republike Srbije u Mostaru, g. Vaso Gujić.

Posjetioci će moći da pogledaju izložbu u Muzeju Žitomislić do 20. juna 2023. godine.