Aktuelnosti RS

Vlada Srpske utvrdila najniži iznos penzije

110492
Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o određivanju iznosa najniže penzije.

Odlukom je utvrđeno da najniža penzija na teret Republike (sve vrste penzija) iznosi 179,67 KM, najniža penzija za penzijski staž od 15 do 20 godina iznosi 215,61 KM, najniža penzija za penzijski staž od 20 do 30 godina iznosi 251,54 KM, najniža penzija za penzijski staž od 30 do 40 godina iznosi 287,49 KM, dok najniža penzija za penzijski staž od 40 godina i više iznosi 359,37 KM.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija. Odlukom Vlade Republike Srpske od 5. oktobra 2017. godine izvršeno je vanredno usklađivanje opšteg boda i penzija, tako što su opšti bod i penzije povećani za 3 % počev od 01. oktobra 2017. godine.

[ads1]

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava, za period 01.01-31.10.2017. godine, u ukupnom iznosu od 1.942.270,00 KM sa pozicije Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina, u okviru Ostale budžetske potrošnje na određene budžetske korisnike. Predloženom realokacijom sredstava obezbijedila bi se sredstva za isplatu druge od predviđenih dvanaest mjesečnih rata neutuženih obaveza po osnovu naknada zaposlenih, za period 2015-2016. godina, a u skladu sa Memorandumom Vlade i granskih sindikata obrazovanja, nauke i kulture, radnika unutrašnjih poslova, uprave i Sindikata pravosuđa Republike Srpskeo razumijevanju o izmirivanju obaveza iz prethodnog perioda.

Vlada Republike Srpske donijela je više odluka o odobravanju finasiranja za projekte iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije. Doneseno je i Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve u iznosu od 385.600 KM osnovnim školama za finansiranje asistenata, prioritetno, za učenike sa autizmom/kombinovanim smetnjama sa elementima autizma i učenike sa tjelesnim oštećenjem koji pohađaju nastavu u redovnim školama u školskoj 2017/2018. godini.

Vlada Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o stranim ulaganjima kojjim se uređuju se prava, obaveze i status stranih ulagača, oblici stranih ulaganja, organi nadležni za odobrenje stranih ulaganja, rad Savjeta za strane investitore Republike Srpske i promocija i privlačenje stranih ulaganja u Republiku Srpsku.

[ads2]

Utvrđen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu kojim se dugoročnije i bolje uređuju odnosi između proizvođača duvana, organizatora proizvodnje i otkupa duvana, obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda.

Usvojen je Akcioni plan Strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022. Donesena je i Odluka o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Mješovitog Holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” za 2018. godinu, kao i Odluku o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” 2018. – 2020. godine.

rtrs.tv