Zanimljivosti

Tretman od varoe u novembru

29511269_839454386240961_4835894095941468160_n

 

Uz avgustovske i septembarske tretmane, vema je bitan i tretman od varoe u novembru. Tada nema legla i svi krpelji su na pčelama, a samim tim je i tretman veoma efikasan. Za ovaj tretman može se koristiti Amitraz, Apital, međutim prednost treba dati oksalnoj kiselini jer je jeftinija, skoro bezopasna po pčele i pčelara ako se pravilno primeni, ne ostavlja rezidue ( u vosku, medu), i brzo i lako se priprema i tretira. Oksalna kiselina ubija varou u visokom procentu (do 99%),  ako se primeni pravilno i u pravo vreme. Tretiranje oksalnom kiselinom vrši se jednom godišnje, pred zimu kad nema leglo i kada su svi paraziti na pčelama.

Oksalna kiselina se uglavnom koristi u vidu rastvora sa šećernim sirupom, preporučena koncetracija je 2-3%. U pripremljen sirup jednog litra odnosa 1:1 (6dl destilovane vod + 600 g šećera) doda se 35 g dihidrata oksalne kiseline

 

[ads1]

 

 

U kristalnom dihidrantnom obliku samo je 71,4% čista kiselina a ostalo je voda, tako da 35 gr dihidrata oksalne kiseline pomešano sa jednim litrom šećernog sirupa daje koncetraciju od oko 2,5% kiseline. Preparat se nakapava po 5-6 ml na svakoj zaposednutoj ulici (prostor između dva rama), pri temperaturi manjoj od 10 °C optimalno 3-6 °C.

Količina rastvora po društvu 30 ml za mala, 40ml za društvo srednje veličine i 50 ml za veliko društvo. Najčešće greške su upotreba rastvora veće koncetracije i veće doze po ulici pčela. Srednje ulice imaju više pčela,  a krajnje mnogo manje, pa oksalnu kiselinu treba nakapati tako da srednje ulice dobiju više od 5 ml rastvora, a bočne manje u zavisnosti od njihove brojnosti.

 

[ads2]

 

 

Veća količina oksalne kiseline može biti otrovna po čoveku. Ona reaguje sa kalcijum, kalijum gvožđe i magnezijumom pri čemu nastaju nerastvorljive soli. Veči sadržaj ovih soli u organizam prouzrokuju oboljenje bubrega, stvaranje kamenca, iritacija digestivnog sistema i sl. Zbog svega ovoga neophodno je da pri pripremi rastvora i tretiranje pčela oksalnom kiselinom koristimo zaštitne rukavice i masku.

Oksalna kiselina skraćuje život pčelama, veoma slaba društva ne trebamo tretirati i jednu generaciju pčela tretirati samo jednom.Oksalnom kiselinom pčele tretiramo uglavnom jednom godišnje u ovaj vremenski period (novembar). Oksalna kiselina ima i negativan uticaj na odgajivanje i kvalitet matica.

 

Izvor: Domaćinska kuća