Aktuelnosti RS

Poreski kalendar na uvidu poreskim obveznicima

20180225091513_466271

Poreska uprava Republike Srpske objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici “Poreski kalendar za 2018. Godinu” u kojem sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica-građani mogu vidjeti rokove za podnošenje poreskih prijava, ali i plaćanje poreskih obaveza.

Naime, Poreska uprava RS početkom svake godine objavljuje “Poreski kalendar” sa ciljem da se poreskim obveznicima pomogne u pravovremenom izvršavanju njihovih poreskih obaveza, kako bi izbjegli eventualne sankcije zbog propuštanja rokova, jer kažnjavanje svakako nije cilj Poreske uprave RS, već da bude partner i institucija koja stoji na raspolaganju poreskim obveznicima.

[ads2]

 

Tako pravna, fizička lica i preduzetnici na početnoj strani internet stranice Poreske uprave RS, u rubrici “Poreski kalendar”, između ostalog mogu pogledati kada ističu rokovi za podnošenje godišnjih i mjesečnih poreskih prijava, prijava za takse i naknade, kao i za plaćanje prijavljeih obaveza. Takođe, u okviru „Poreskog kalendara“ poreskim obveznicima je u posebnoj koloni naznačena i vrsta prihoda koji se uplaćuje, ali i da li se sredstva uplaćuju na račun javnih prihoda Republike Srpske ili opštine/grada, te obrazac na kojem se prijava podnosi.

[ads1]

 

Poreska uprava RS ovom prilikom još jednom poziva poreske obveznike u RS da poštuju rokove definisane u “Poreskom kalendaru za 2018. Godinu”, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze.

nezavisne.com