Aktuelnosti Višegrad

OSNAŽIVANJE LOKALNIH MEDIJA U SPREČAVANJU  NASILJA  NAD ŽENAMA

U prostorijama Društvenog centra u Višegradu  juče  je održana radionica za  novinare na temu: „Osnaživanje lokalnih medija da adekvatno doprinesu sprečavanju nasilja nad ženama u BiH“.

Radionica je dio UN WOMEN projekta koji se  realizuje u saradnji sa Media centrom iz Sarajeva.

         Voditelj edukativvne radionice  Selma  Zulić-Šiljak kaže da  se na ovakav  način  postiže saradnja sa loklanim medijima u BiH  o načinima kako lokalni mediji  u skladu sa svojim kapacitetima mogu učestvovati u prevenciji  nasilja nad ženama, pri tom poštujući profesionalne standarde  , etičke principe i postulate svoje profesije. “Trenutno radimo sa deset lokalnih medija u BiH, među kojima je i Višegrad a koordinator na provođenju projekta je novinarka Jovana Borovčanin-Đurević “, navodi Zulićeva.

Ona ističe da je uloga medija  da kroz edukovanje javnosti  kroz profesionalno izvještavanje o nasilju u porodici može dodatno senzibilizirati javnost i uticati da se ono ne  prihvata kao dato.Uputila je preporuku mladim novinarima   koji  nemaju  iskustvo u praćenju događaja u vezi bilo kog oblika nasilja u porodici  ili nasilja nad ženama, da se po svaku cijenu treba  čuvati identitet  i dostojanstvo  žrtve ili porodice koja svjedoči nasilju.

       Zulićeva  je  podvukla  da jedan od istraživanja o načinu  kako mediji u BiH a najviše online portal  koji su anonimni I često bez impresuma izvještavaju o konkretnim slučajevima nasilja objavljuju često identitet žrtve ili počinioca, nekad I maloljetnih lica, što krši sve novinarske kodekse.

       “Uloga medija je možda I najteža u ovom procesu. Mi srećemo kroz svoj rad novinare koji po trideset godina izvještavaju na ovu temu i koji tek vide neke male promjene u tom smislu”, istakla je  Zulićeva.

         Na  Radionici koja je bila  posvećena  unapređenju znanja učesnika o manje vidljivim oblicima nasilja nad ženama poput ekonomskog i psihičkog, te razgovoru u ulozi koju novnari imaju u izvještavanju javnosti o nasilju nad ženama , kao I izazovima sa kojima se suočavaju prilikom izvještavanja o datoj temi, prisustvovali su novinari Radio Višegrada, zatim dopisnici  BN TV ,  SRNE I  Slobodne Evropeiz Višegrada.  Projekat je podržan od strane   Švedske  agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

М. Аndrić