Kuće i vrt

Odlična hrana za pčele tokom zime

284697424_5704144212932506_6948300301818190072_n

 

Uspeh u narednoj sezoni zavisi od organizovanosti ,brojnosti i zdravstvenog stanja pčela u avgustu.

Samo zdrava i jaka pčelinja društva koja imaju 30-35000 pčela mogu uspešno da savladaju dugu i jaku zimu. Takva društva će se brzo razvijati i dobro koristiti prvu prolećnu pašu. U drugoj polovini meseca u svakom društvu bi trebalo imati od 6-7 ramova punih legla. Vrlo je bitno da gro pčela koja ulaze u zimu potiču iz legla koje je položeno u avgustu i prvoj polovini septembra. Tokom zime propadne više od 70 %pčela iz jaja položenih dokraja meseca. Bitan faktor u svakom proizvodnom društvu je i mlada matica koje nije starija od dve godine, koje još uvek nije iskoristila sav svoj genetski potencijal.

 

[ads1]

 

Ako je neophodno nije kasno da se doda oplođena matica i u drugoj polovini avgusta meseca, jer će je pčele sigurno prihvatiti zato što su isterale gotovo sve trutove iz košnice. U ovom mesecu potrebno je i dopuniti rezerve hrane za zimu koja bi trebala da se kreće od 20- 25 kg po pčelinjem društvu. Najbolje je stimulativno prihranjivanje šećernim sirupom u kasnim večernjim satima kada su izletnice u košnici. Pčele treba prihraniti  sirupom koliko tokom noći mogu da iskoriste. Iz hranilice ne sme da curi sirup, jer to može biti uzrok grabeži. Istovremeno se zatvore sve pukotine na košnicama. Dobra livadska paša najbolje stimuliše maticu na polaganje jaja. Matici treba obezbediti dovoljno ramova sa kvalitetnim saćem, u koje će polagati jaja. Bude li potrebno , med iz nekoliko ramova treba iscediti ili iz reserve staviti ramove s cvetnim prahom naravno, u slučaju dobre paše.

 

[ads2]

 

Za dobar unos nektara potrebne su povremene obilne letnje kiše, koje povoljno utiču na cvetanje livadskog i ritskog bilja i rastinja. Nektar od bele dateline,struča, različka , majčine dušice, šafrana je odlična hrana za pčele tokom zime. Nije svaki med dobar za zimsku ishranu pčela.To važi za medljiku , med od grožđa i one vrste koje brzo kristališu.

Posebno se ne sme dozvoliti da se u ovo doba godine u košnici nađe medljikovac, koga je potrebno izvrcati i zameniti “lakšim” vrstama meda. Najvažnije je da on ne bude uz prostor za klube , odakle će se pčele hraniti u zimskim mesecima. Budemo li odradili sve ove potrebne operacije dobićemo potrebnu osnovu za za solidan i dobar razvoj pčelinjih zajednica za narednu pčelarsku sezonu.

 

Izvor: Domaćinska kuća