Auto-moto

Njemačka pritisnula kočnicu za bh. vozačke dozvole

20220914172354_735821

 

Odlučio sam napustiti državu jer sam kao vozač vidio mogućnost da mogu bolje zaraditi u Njemačkoj. Međutim, prilikom podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu i upućivanja u to šta mi je sve potrebno, naglašeno mi je da vozačka dozvola koju sam stekao u BiH, a u kojoj piše da imam položeno i za kamion, ne može biti prihvaćena u Njemačkoj i da moram ponovo polagati i nastavu i vožnju. Nije mi preostalo ništa drugo nego da to i učinim.

 

[ads1]

 

 

Ovo za “Nezavisne novine” priča vozač iz BiH, koga je životni i radni put prije četiri godine odveo u Nirnberg.

Dodaje da mu nije bilo lako prihvatiti da opet mora polagati vozački ispit i da bi bilo mnogo jednostavnije da je dozvola priznata svugdje u Evropi, ali da je odluku o odlasku u Njemačku već donio i nije mu preostalo ništa drugo nego da to i učini.

Njegov slučaj nije jedini. Da profesionalnim vozačima iz BiH koji žele raditi u Njemačkoj nije dozvoljeno da komanduju volanom na njemačkim putevima dok ne polože vozački ispit i u toj državi, jer Njemačka ne priznaje vozačke dozvole iz BiH, “Nezavisnim novinama” su potvrdili i u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.

Iako se bh. diplomatija godinama zalaže da se uspostavi međusobna saradnja sa zvaničnim Berlinom po pitanju uzajamnog priznavanja i zamjeni vozačkih dozvola, njemačka strana ne prihvata tu inicijativu i ne priznaje vozačku dozvolu stečenu u BiH, i to za većinu kategorija vožnje.

Podsjećaju da je oblast uzajamnog priznavanja i zamjene vozačkih dozvola između BiH i Njemačke uređena Zajedničkom deklaracijom o namjeri Saveznog ministarstva prometa i digitalne infrastrukture Njemačke i Ministarstva komunikacija i transporta BiH o postupku zamjene vozačkih dozvola, potpisanom 10. februara 2015.

“Ovim je data mogućnost zamjene vozačke dozvole kategorije A i B i potkategorije A1 bez polaganja dodatnog teorijskog ili praktičnog ispita. S naše strane pokrenuta je inicijativa da se izvrši dopuna Zajedničke deklaracije na način da ista obuhvati i ostale kategorije (BE, C, CE, D i DE) i potkategorije (B1, C1, C1E, D1, D1E) vozačke dozvole, o čemu treba da se postigne saglasnost s nadležnim organom Njemačke. Naša inicijativa za dopunu Zajedničke izjave i priznavanje svih kategorija i potkategorija vozačkih dozvola nije prihvaćena od njemačke strane”, navode iz Ministarstva komunikacija i prometa.

Od 2018. godine nadležna ministarstva u BiH više puta slala su urgencije i dopise kojima se traži da se Zajednička deklaracija dopuni, ali nije bilo pozitivnog odgovora.

“Nakon odgovarajuće provjere predočene dokumentacije ne može se dopuniti postojeća Zajednička deklaracija. Zbog važnih visokih kriterijuma prema vlasnicima vozačkih dozvola za teretna vozila ili autobuse u Njemačkoj (u pogledu kvalifikacije za profesionalnog vozača) dopuna ZD predloženim kategorijama vozačkih dozvola, nažalost, nije moguća”, stoji u odgovoru koji je Ambasada Njemačke poslala 2018. godine.

Istim putem nastavilo se i u naredne četiri godine, a na posljednju urgenciju, koja je upućena 15. februara ove godine od strane Ministarstva inostranih poslova, kratko je poručeno sljedeće.

“…U noti Ministarstva inostranih poslova SR Njemačke data je informacija da će odgovor Saveznog ministarstva saobraćaja i digitalne infrastrukture SR Njemačke biti dostavljen Ambasadi BiH u Berlinu, odmah nakon primitka istog u Ministarstvu inostranih poslova SR Njemačke”.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, kaže da je upoznat s ovim problemom i da je izuzetno loše što se vozačke dozvole, za koje građani BiH plaćaju i više od hiljadu KM, ne priznaju u većini evropskih zemalja.

 

[ads2]

 

 

“Možda se to može dovesti čak i u vezu s političkim odnosima na relaciji Njemačka – BiH, ali svakako da to nije dobra stvar”, ističe Grbić za “Nezavisne novine” i podsjeća da BiH u ogromnoj mjeri zavisi od njemačke privrede.

“Mislim da se što prije mora raditi da se ovaj problem riješi, jer to neće donijeti ništa dobro. A riješiti se može samo diplomatskim putem”, navodi Grbić.

A dok bh. vozači ne mogu u Njemačku, zanimljivo je da bez ikakvog bilateralnog akta o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola mogu u Katar i Australiju. Ugovorni propisi riješeni su i s Danskom, Francuskom i Austrijom.

nezavisne.com