Aktuelnosti RS

Ne smiju vam tražiti matični broj kad kupujete plin

20180205163309_463584

Prilikom kupovine plinskih boca prodavači nemaju pravo da traže od kupaca matični broj kao garanciju da ga neće sipati u auto, kako to navode pojedini mediji, ističu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Naime, kako su juče pisali portali, Zakon o akcizama i Pravilnik o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji su počeli s primjenom 1. februara, stvorili su ogromne probleme uvoznicima i distributerima plina i auto-plina, a među najvećim problemima je legitimacija građana prilikom distribucije plina u bocama.

S jedne benzinske pumpe u Prijedoru su potvrdili za “Nezavisne” da su s početkom februara počeli uzimati podatke od kupaca koji treba da izjave da plin neće koristiti u druge svrhe osim u domaćinstvu. Pojašnjavaju da se ovo odnosi samo na kupovinu plinskih boca, jer se dešava da ih potrošači prepumpavaju u auta.

“Mogu vam reći da nije prijatna situacija kad zatražimo ličnu kartu i matični broj. Ljudi pomisle na zloupotrebu podataka”, navodi radnik na pumpi.

[ads1]

 

Emir Berbić, izvršni direktor “GTG plina”, rekao je da oni ne mogu znati šta će krajnji korisnici raditi s plinom, ali da moraju legitimisati kupce.

“Distributeri plina u bocama sada moraju legitimirati kupce. Shodno navedenom pravilniku, obveza obveznika neizravnih poreza je voditi evidenciju o prometu tekućeg naftnoga plina koji nije namijenjen za vozila, a to podrazumijeva uzimanje osobnih podataka od fizičkih osoba u maloprodajnim skladištima u obliku imena, prezimena, mjesta i adrese kupca, JMBG-a, registracijske oznake vozila, otpreme i drugo”, izjavio je Berbić za federalne medije.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS navode da su se novim pravilnikom brojne odgovornosti svalile na distributere, te da UIO BiH, ukoliko su navodi po medijima tačni, ima brojne propuste koji će se kasnije negativno odraziti.

Dodaju da nije jasno definisano ko je krajnji korisnik, te da se legitimisanje kupaca kosi sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Iz UIO BiH, međutim, kažu da su na svojoj veb-stranici postavili detaljno uputstvo za postupanje svih obveznika koji se bave uvozom i prodajom plina u BiH.

“U skladu sa Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja, teret dokazivanja određenih radnji je na poreskom obvezniku. Iz tog razloga smo dali detaljno uputstvo poreskim obveznicima, kao i prijedlog evidencije koju obveznici mogu voditi. Kad je u pitanju prijedlog evidencije, u istoj se ne nalaze podaci koji se ne mogu tražiti od bilo kog lica u cilju zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Dakle, ukoliko neko od građana traži podatak kao što je npr. JMBG, to se nema pravo tražiti jer to predstavlja tajni podatak u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Ostale podatke, koji u skladu sa pomenutim zakonom ne predstavljaju tajni podatak, obveznici imaju pravo uzeti u cilju vođenja svojih evidencija”, rekao je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju UIO BiH.

[ads2]

Dodaje da su ovakve upute date u cilju sprečavanja bilo kakvih zloupotreba kada je u pitanju promet plina u BiH.

Odnos cijena

Boca plina od 20 kg košta 20 KM, dok je litra auto-plina 1,11 KM.

S obzirom na to da je jedan kg plina ekvivalentan 1,78 litara, zaključujemo da boca od 20 kg sadrži 35,6 litara plina.

S druge strane, kupac bi toliku količinu auto-plina platio oko 39,50 KM, što je skoro duplo skuplje.

nezavisne.com