Aktuelnosti Višegrad

Izrađen idejni projekat za dva kružna toka

Opština Višegrad izradila je idejni projekat za izgradnju dva kružna toka na teritoriji opštine Višegrad. Jedan od kružnih tokova se nalazi na izlazu sa novog mosta prema naselju Garča, a drugi se nalazi u ulici Vojvode Stepe.

Cilj izgradnje kružnih tokova je povećanje bezbjednosti i brže odvijanje saobraćaja, posebno u vrijeme ljetne sezone.

Opština Višegrad će uputiti idejne projekte Putevima Republike Srpske, koji su nadležni za održavanje i izgradnju putne infrastrukture magistralnih puteva u Republici Srpskoj, za dalju realizaciju projekta.

Projekat je izradio „Put inženjering“ Trebinje.

opstinavisegrad.com