Srbija

Zahtev za novi pasoš najranije šest meseci pre isteka važećeg

pasos

 

Zahtev za izdavanje novog pasoša može se podneti najranije šest meseci pre dana prestanka važećeg, jedna je od ključnih novina Zakona o putnim ispravama, koje su juče usvojili poslanici Skupštine Srbije. Prema novim rešenjima, putna isprava koja je proglašena nevažećom ubuduće će se oglašavati na zvaničnoj veb prezentaciji MUP-a, umesto, kao do sada, u „Službenom glasniku”.

 

[ads1]

 

Izmenama zakona utvrđeno je da se pasoš može izdavati i sa kraćim rokom važenja od zakonom propisanih rokova, ako nadležni sud, odnosno javni tužilac to dozvoli u slučajevima koji su predviđeni zakonom. Novina je i da se licu kome se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju pasoš izdaje sa rokom važenja od godinu dana. Takođe, licu kome se iz objektivnih razloga trajnog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od deset godina.

 

Prema novim rešenjima, licu koje u periodu od pet godina izgubi ili ošteti dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana, osim kada lice ima regulisan boravak u inostranstvu na period duži od godinu dana. Lice koje ima važeći pasoš izdat sa rokom važenja od godinu dana, zahtev za izdavanje novog pasoša može podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja pasoša izdatog na godinu dana. Nakon isteka roka važenja pasoša izdatog na godinu dana, novi pasoš će se, ako su ispunjeni zakonski uslovi, izdati na deset godina.

 

[ads2]

 

Novina je i da se maloletnom licu može izdati putna isprava i bez saglasnosti drugog roditelja, ako zahtev podnese jedan od roditelja, a uz zahtev priloži i potvrdu nadležnog organa da je izdavanje pasoša u interesu deteta; ako zahtev podnese roditelj kome je odlukom nadležnog organa za pitanje starateljstva dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim kada je istom odlukom izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo uslovljeno saglasnošću oba roditelja i ako postoji pravna i fizička sprečenost jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

 

politika.rs