Aktuelnosti VišegradFoča

Za prvih devet mjeseci zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području PU Foča

23313727

U Policijkoj upravi Foča, danas 24.10.2019.godine, održana je redovna konferencija za novinare povodom prezentovanja rezultata rada za prvih devet mjeseci 2019. godine. Konferenciji su prisustvovali zamjenik načelnika Policijske uprave Vasiljević Radenko, načelnik odjeljenja policije Krunić Voislav i načelnik kriminalističke policije Tomović Duško.

Prisutnim novinarima obratio se zamjenik načelnika Vasiljević koji je istakao da sagledavajući sve parametre, a s obzirom da nije bilo težih krivičnih djela koja bi svojim posljedicama izazvala veće uznemirenje javnosti kao ni većih narušavanja javnog reda i mira, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Foča se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

[ads1]

Vasiljević je istakao da je u posmatranom periodu u odnosu na uporedni period evidentirano smanjenje broja krivičnih djela za 3,8 %. Ukupno je evidentirano 178  krivičnih djela, dok je u 2018. godini u istom vremenskom periodu evidentirano 185 krivičnih djela. Podneseno je 159 Izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 168 lica, dok je koeficijent ukupne rasvetljenosti 90,4%.

Zamjenik je istakao da je smanjen i broj narušavanja javnog reda i mira na području PU Foča za 14,1 %. Prilikom narušavanja javnog reda i mira  evidentirano je 170 prekršaja i oni su u smanjenju  za 6,6 %, dok je  broj izvršilaca prekršaja 166 ili manji za 13,5%. Nema evidentiranih prekršaja sa pet i više lica.

Načelnik Krunić je predočio da je u periodu januar – septembar stanje bezbjednosti zadovoljavajuće na osnovu planskog pristupanja i preduzimanja odgovarajućih policijskih mjera i radnji, te da je narušavanje javnog reda i mira u smanjenju za 14,1 %, dok je broj prekršaja takođe smanjen za 6,6%. Broj saobraćajnih nezgoda je povećan za 28,4 % odnosno evidentirane su 244 saobraćajne nezgode, od kojih je 211sa materijalnom štetom, a 37 sa posljedicama po lice – jedna sa poginulim licem, 13  sa teško povređenim licima i 23 SN sa lakše povređenim.

Zahvaljujući konstantnim aktivnostima policijskih službenika iz saobraćaja su  isključena 453 vozača, od toga 351 vozač je isključen zbog vožnje pod uticajem alkohola, 68 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava, 6 zbog upravljanja pod dejstvom droga i iz ostalih razloga isključeno je 27 vozača. Načelnik odjeljenja policije je istakao da je na osnovu statističkih pokazatelja kojim raspolaže MUP Republike Srpske, Policijska uprava Foča sa najboljim statističkim rezultatima što se tiče evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i uopšte sa nastradalim licima, te se na osnovu toga može zaključiti da su putevi na našem području jedni od najbezbjednijih za učesnike u saobraćaju.

[ads2]

U posmatranom periodu zabilježeno je povećanje nasilja u porodici, te su evidentirana 34 slučaja od kojih je podneseno 12 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu,a 22 prekršaja iz navedene oblasti. Na području PU Foča pronađena su 174 ilegalna migranta, što je u smanjenju za 28,9%, a od ukupnog broja samo 5% su žene, a ostalih 95% su lica muškog pola, od kojih su najvećim djelom migranti iz Pakistana, Sirije i ostalih zemalja.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Duško Tomović je istakao da je u posmatranom periodu na području Policijske uprave Foča evidentirano 178 krivičnih djela, te da je najveći broj iz oblasti opšteg kriminaliteta145 krivičnih djela, a koeficijent rasvetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu je 66,6%.Od ukupnog broja krivičnih djela 68 su protiv imovine,gdje je  podnesen 61 izvještaj protiv 58 lica, od kojih je 46 kd protiv nepoznatog izvršioca, od kojih su policijski službenici rasvjetlili 27krivičnih djela. Načelnik Tomović je istakao da nije bilo teših krivičnih djela iz oblasti protiv života i tijela koja bi za ishod imala smrtnu posledicu te je iz tog razloga stanje bezbjednosti zadovoljavajuće. Od ukupnog broja krivičnih djela iz oblasti privrede evidentirano je 28 krivičnih djela,podnesena su 22 Izvještaja protiv 30 lica. U posmatranom periodu podneseno je pet Izvještaja iz oblasti  bezbjednosti saobraćaja, a jedan Izvještaj za krivino djelo Krijumčarenje ljudi iz KZ BiH. Nadležnim tužilaštvima podneseno je i 97 izvještaja o preduzetim mjerama i radnjama na uvid i dalje postupanje.

mup.vladars.net