Aktuelnosti RS

Vlada sprema “čistku” u svojim preduzećima

20161025163952_394289

BANJALUKA – Vlada RS namjerava da u narednim godinama sprovede proces reindustrijalizacije u RS, s ciljem povećanja obima industrijske proizvodnje i zaposlenosti, navedeno je to, između ostalog, u Prijedlogu strategija i politika razvoja industrije RS do 2020. godine. U tom dokumentu, koji je Vlada usvojila na jednoj od svojih posljednjih sjednica, navedeno je da taj proces reindustrijalizacije, kao jedan od strateških ciljeva razvoja industrije, podrazumijeva i “generalno čišćenje i spremanje” u preduzećima u kojima većinsko vlasništvo ima RS, a od kojih neka ne posluju ili posluju s minimalnim kapacitetima, pa su kao takva neefikasna i nelikvidna. Kako su naveli, sprovođenje koncepta reindustrijalizacije počiva na tri glavna stuba i to na okončanju procesa privatizacije, zatim na restrukturiranju, te pokretanju i okončanju stečajnog postupka i likvidacija. Kada je u pitanju prvi, u prijedlogu ove strategije stoji da u prerađivačkoj industriji posluje 19 preduzeća u kojima nije privatizovan državni kapital, od čega je 10 preduzeća s većinskim i stoodstotnim državnim kapitalom čiji status treba riješiti. Konstatuju da, imajući u vidu dužinu trajanja procesa privatizacije u industriji, skroman priliv direktnih stranih investicija, novih programa i tehnologija, ali i nisku konkurentnost, te broj preduzeća u stečaju, dosadašnji proces privatizacije u RS nije dao očekivane rezultate. “Kada je u pitanju restrukturiranje, ti postupci će se sprovoditi u neprivatizovanim preduzećima, s ciljem uspješnog sprovođenja njihove privatizacije. Pored toga, restrukturiranje će se sprovoditi i u ostalim preduzećima koja su se našla u problemima, a koja imaju tržište i dalju perspektivu, te u kojima se očekuju pozitivni efeki sprovođenja ovog postupka”, navedeno je u prijedlogu ove strategije. Dodaju da će se sprovođenjem finansijskog restrukturiranja preduzeća “očistiti” od obaveza, te postati atraktivnija zainteresovanim strateškim partnerima za privatizaciju. I na kraju, navode da u preduzećima u kojima privatizacija ili restrukturiranje ne bi dali pozitivne efekte treba pokrenuti postupke stečaja ili likvidacije. Naime, ističu da je riječ o teškim socijalno-ekonomskim procesima koji nemaju alternativu i koji su neophodni kako bi se spriječilo dalje stvaranje gubitaka i propadanje tih preduzeća. “Međutim, u slučaju da za to postoje odgovarajuće pretpostavke, u stečaju će se sprovoditi postupak reorganizacije u cilju očuvanja proizvodnje i zaposlenosti”, navedeno je u prijedlogu strategije. Osim toga, dodaju da će se sprovođenje procesa revitalizacije industrije sprovoditi putem realizacije projekata oživljavanja postojećih tehnoloških resursa, s obzirom na to da u njima leži ogroman potencijal za ubrzani razvoj industrije, te ih je u kratkom periodu i uz manja finansijska sredstva moguće ponovo oživjeti. U ovom dokumentu se još navodi i da će se u cilju revitalizacije industrije u narednom periodu realizovati ključne aktivnosti koje se odnose na podršku sprovođenju projekata revitalizacije, kojom se predviđaju značajne investicije u revitalizaciju postojećih proizvodnih kapaciteta i zapošljavanje radnika, s posebnim akcentom na sprovođenje projekata u rubnim i nerazvijenim opštinama RS. Pored toga, kao ključna aktivnost se navodi i unapređivanje i izgradnja poslovnih zona, koje će omogućiti kvalitetniji nivo ponude prema investitorima, otvaranje novih radnih mjesta, brži transfer znanja i tehnologija, te će osigurati konkurentnost privrede RS u odnosu na zemlje okruženja. Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, smatra da je očigledno da RS sa svojom industrijskom proizvodnjom i realnim sektorom daleko zaostaje za okruženjem, a pogotovo za potrebama same zemlje. “Taj strateški dokument koji govori o reindustrijalizaciji po svojoj definiciji bi bio vrlo interesantan dokument kada bi se moglo obezbijediti dovoljno nezavisnih, stručnih, ekspertskih timova koji bi radili na podršci jačanju finansijskih rezultata i poslovanja javnih preduzeća”, rekao je Pavlović i dodao da se u tom smislu mora pristupiti ispravljanju svih anomalija koje su napravljene u javnim preduzećima, zapošljavajući prekomjerni broj nekompetentnih radnika, koji su tu samo da dolaze na posao. “Sve to dovelo je do toga da su nam javna preduzeća postala gubitaši”, kazao je Pavlović i dodao da takav strateški dokument mora biti živ dokument. Pojasnio je da je pojam reindustrijalizacije nešto što praktično znači da se moramo vratiti formiranju ili obnavljanju velikih proizvodnih sistema, bilo privatnih ili mješovitih, koji će biti u stanju da budu lokomotive razvoja RS.

nezavisne.com