Aktuelnosti RS

Vlada RS definisala PRODUŽENI BORAVAK U ŠKOLAMA: Utvrđen Nacrt Zakona o osnovnom obrazovanju

osnovna-skola-dositej-obradovic-foto-G-SURLAN-872x610

 

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kojim su detaljnije propisani uslovi za osnivanje područnih odjeljenja, jasnije je definisan produženi boravak, boravak (jutarnje čuvanje) i program pred polazak u školu.

Definisan je i način izvođenja ekskurzija, izleta, škola u prirodi i ostalih aktivnosti koje doprinose razvoju učenika.

– Zbog pokrenute inicijative da se u malim sredinama, u okviru školskih objekata organizuje predškolski program, prilagođene su odredbe koje se odnose na organizovanje proširene djelatnosti, a jasnije je definisana i mogućnost organizovanja programa za baletsko vaspitanje i obrazovanje. Definisano je i da rad u školi ne može obavljati osoba koja je pravosnažnom presudom osuđivana za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnom osobom – saopšteno je iz Vlade RS.

 

[ads1]

 

 

Кroz reformske procese u obrazovanju po prvi put su definisana područja rada nastavnika, stručnih saradnika, voditelja biblioteke, voditelja produženog boravka, a po prvi put su definisani i poslovi odjeljenjskog starješine. Detaljnije je utvrđeno da su nastavnici, stručni saradnici, voditelji u produženom boravku, voditelji biblioteke, sekretari, računovođe i direktori škola dužni da se stručno usavršavaju, te da će novim pravilnikom biti dodatno razrađeni kriterijumi za dodjelu Svetosavske nagrade koji će omogućiti i stručnim saradnicima da budu kandidovani za dodjelu nagrade.

Definisane su i druge oblasti kao što je pitanje ishrane u školama, a predviđeno je donošenje i novih pravilnika koji će dodatno uticati na kvalitetnije provođenje reforme obrazovanja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Definisano je da će predškolske ustanove primjenjivati inovirani Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja, tekst je usaglašen i sa drugim zakonima u Republici Srpskoj, a otklonjene su i nejasnoće koje su uočene u primjeni Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Definisano je da rad u predškolskoj ustanovi ne može obavljati ona osoba koja je pravosnažnom presudom osuđivana za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnom osobom.

 

[ads2]

 

 

Takođe, izmjenama i dopunama preciznije su definisane odredbe koje se odnose na stručno usavršavanje, ocjenjivanje i napredovanje vaspitno-obrazovnih radnika i direktora predškolskih ustanova, odredbe koje se odnose na ispunjenost uslova za nastavak rada i obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, te unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada i vrednovanje kvaliteta rada (sprovođenje samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada predškolske ustanove), a predviđeno je i donošenje podzakonskih akata koji se odnose na navedene oblasti.

Podzakonskim aktima će se dodatno definisati i standardi rada vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama kako bi svi vaspitno-obrazovni radnici u sistemu vaspitanja i obrazovanja imali ujednačene standarde rada.

Vlada Republike Srpske usvojila je Uredbu o uslovima za osnivanje i početak rada ustanova učeničkog standarda, kojom se uređuju uslovi za osnivanje i početak rada doma učenika i učeničkog kulturnog centra.Uredbom su propisani opšti, prostorni i materijalno-tehnički uslovi za osnivanje doma učenika, prostorni i materijalno-tehnički uslovi za osnivanje učeničkog kulturnog centra kao i ispunjenost kadrovskih uslova u ustanovama učeničkog standarda.

 

srpskainfo.com