Aktuelnosti Višegrad

VIŠEGRAD – Zahvaljujući Vladi Srpske proizvodi se najjeftinija struja u regionu

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je danas tokom posjete preduzeću “Hidroelektrane na Drini” Višegrad da se tu proizvodi najjeftinija struja u regionu zahvaljujući Vladi Republike Srpske i da će tako ostati i u narednom periodu.

Golićeva je rekla da su “Hidroelektrane na Drini” krenule se u drugu fazu radova na konsolidaciji terena ispod brane. “To podrazumijeva stabilizaciju terena, odnosno da brana i temelji brane budu stabilniji i čvršći u smislu statike i da se ovo procjeđivanje koje je ispod brane svede na minimum”, rekla je Golićeva, koja je posjetila mjesto gdje se izvode ovi građevinski radovi. Ona je istakla da je, kada je u riječ o građevinarstvu, glavni izvođač radova “Građevinski institut Makedonije”, koji radi zajedno sa domaćom građevinskom operativom i građevinskim radnicima, te da je to privredni poduhvat jer, pored građevinskih radova, podrazumijeva i druge faze radova. Direktor “Hidroelektarne na Drini” Mile Lakić rekao je da je problem procurivanja vode ispod tijela brane Hidroelektrane nastao sa punjenjem akumulacije Hidroelektrane Višegrad i da je od 1,6 kubika, koliko je registrovano 1991. godine, već 1996. godine bilo preko šest kubika. “Ova uprava je smogla snage i hrabrosti da se izradi glavni projekat za sanaciju proviranja vode ispod tijela brane i ta faza je završena 2014. godine, gdje smo uspjeli da za 70 odsto smanjimo proviranje vode koje je izlazilo ispod tijela brane”, istakao je Lakić. On je dodao da je rezultat ovakvog projekta da je za 20 gigavat sati električne energije povećana proizvodnja struje na Hidroelektrani Višegrad, tako da će u narednim godinama biti još više povećana proizvodnja. “Ostala je faza okamenjavanja agregata, odnosno pijeska koji je ubačen pod branu i u narednom periodu mi ćemo izvršiti injektiranje i na taj način zatvoriti procurivanje vode koja se pojavljivala”, napomenuo je Lakić. On je istakao da će se drugom fazom dodatno stabilizovati temelji brane, odnosno da će se onemogućiti nestabilnost mašinske i elektro opreme koja je instalirana na postrojenju. “Mi ćemo dodatno povećati snagu za još deset gigavat sati i time dobijamo povećanje električne energije za 30 gigavat sati na godišnjem nivou”, dodao je Lakić. Prva faza projekta je vrijedna 19,5 miliona KM, a u drugoj fazi ukupna vrijednost projekta je oko šest miliona KM. Srna