Aktuelnosti Višegrad

Višegrad: Loše planirali, loše trošili

visegrad

Zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama, pogrešnog evidentiranja rashoda, plaćanja u jednakim mjesečnim iznosima umjesto za uslugu koja je izvršena, opština Višegrad dobila je od Glavne službe za reviziju javnog sektora mišljenje s rezervom.

Revizori su naveli da opština na svojoj veb-stranici nije objavila plan nabavki, što nije u skladu sa zakonom, niti je za usluge medijskog praćenja raspisivala tender. U 2015. godini opština je planirala nabavke u visini od 1.664.518 KM, a u 39 postupaka realizovala je 1.365.453 KM.

Revizori su opštini Višegrad zamjerili i to što ugovor za izgradnju vodenog parka nije sačinila u skladu sa tenderskom dokumentacijom, a za izgradnju objekata nije donijela građevinske dozvole jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Takođe, suprotno Zakonu o uređenju prostora i građenju nije formiran nadzorni tim i imenovan njegov koordinator i nije sačinjena odgovarajuća dokumentacija o početku i samom toku izvođenja radova. Opština Višegrad nije dobro planirala trošenje namjenskih sredstava dobijenih između ostalog i kao naknadu za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, dok je usluge održavanja javne rasvjete i čišćenje javnih površina plaćala u jednakim mjesečnim iznosima, umjesto u vrijednosti stvarno izvršene usluge. Opština je vršila uvećanje osnovne plate radnika za deset odsto po osnovu dužine radnog staža preko 30 godina.

 

(Vijesti.ba / NN)