Video

Video : Udruženje osoba sa poteškoćama u razvolju “Moj prijatelj” Višegrad – Donatorska izložba

img_0290.jpg

Udruženje osoba sa poteškoćama u razvolju “Moj prijatelj” Višegrad – Donatorska izložba

youtube.com/danko jevdjevic