Takođe je odlučeno da se zakaže Skupština kluba, koja će se održati u srijedu 16.11.2016. godine, sa početkom u 19,00 časova.

sportdc.net