Aktuelnosti Višegrad

U Dobrunskoj Rijeci kod Višegrada svečano proslavljena krsna slava Srpskosokolskodruštva „Soko“ izDobruna kod Višegrada

NAGRADE, PRIZNANjA I ZAHVALNICE

Srpskosokolskodruštvo „Soko“ izDobruna, 12. maja 2017. godine, u pfrisustvu brojnih članova i gostiju,proslavilojekrsnuslavuSvetogVasilijaOstroškog u manastiruSvetogNikolaja u DobrunskojRijeci, nedalekoodVišegrada.
Nakonrezanjaslavskogkolačakogajeobnavioduhovnik„Sokola“, arhimandrit Jovan Gardović, saopšteni surezultatikonkursazakratkupričukojutradicionalnoraspisuječasopiszaduhovnu i kulturnuprosvjetu „Soko“ izDobruna.

Najbolja priča Branka Pjevića iz Istočnog Sarajeva

Branko Pjević iz Istočnog Sarajeva pobjednik je prvog konkursa za kratku priču časopisa „Soko“ na temu „Krsna slava u mom zavičaju“. Njemu je uz povelju pripala i novčana nagrada u iznostu od 300 KM.
Pjević je na ovaj konkurs, pod šifrom „Ivan Burlica“, dostavio kratku priču pod naslovom „Slavo moja roditelja moga, slaviću te za života svoga“. Pošto je bio spriječen prisustvovati dodjeli nagrade, njegovu priču je pročitala Milica Kusmuk, novinar Radio Višegrada.
Autor prvonagrađene priče je etnolog i antropolog iz Istočnog Sarajevoa, rođen je 1959. godine, stalno zaposlen u KPZ u Istočnoj Ilidži.
Za priču „Osmeh Svetog Jovana“, pristiglu na Sokolov konkurs pod šifrom „Dan kada je Sveti Jovan dolazio komšijinoj kući“, autoru Slobodanu Ristoviću, nastanjenom u Rogatici, odnosno Belim Zemljama kod Užica, uz povelju pripala je i novčana nagrada od 200 KM.
Ristović je istaknuti srpski pisac i pjesnik, rođen 1952. godine u Čajetini.
Povelja i novčana nagrada od 100 KM, po ocjeni žirija Redakcije časopisa za duhovnu i kulturnu prosvjetu „Soko“, pripala je Tanji Milutinović iz Beograda, koja je na ovaj konkurs dostavila priču „Avantura“, pod šifrom „Polje suncokreta“.
Autorka je dobitnica brojnih nagrada na konkursima za kratke priče i pjesme.
Prije ovog ciklusa posvećenog običajima uz krsnu slavu, časopis Soko je u predhodnih 10 godina realizovao konkurs za kratke Vaskršnje priče. Najavljeno je da će nauspješnije uskoro biti objavljene u zajedničkoj zbirci, u izdanju „Sokola“ i Izdavačke kuće „Dabar“ Mitropolije dabrobosanske, sa sjedištem u Dobrunskoj Rijeci kod Višegrada.

Primjer mladog pjesnika-Đorđa Vujanića

„Nakon tradicionalnog nastupa osnovaca iz područne škole „Vuk Karadžić“ iz Dobruna, koji su kolektivni članovi „Sokolove“ Dramske sekcije, Specijalnopriznanjedobiojemladi autor, osnovac iz Srezojevaca – selaRudničko -takovskogkraja u Srbiji,ĐorđeVujanić, kojijepočetkom 2017. godine u izdanju „Dabra“ i „Sokola“ objaviosvojuprvuzbirkupjesama “Na ramenima predaka“, kojajezakratkovrijemedobilalaskaveocjenekritike i čitalaca, rekaojeSlavkoHeleta, predsjednik “Sokola“.
ĐorđeVujanićimasamo 12godina i većsepriključioozbiljnim i talentovanimpjesnicimaSrbije. U Narodnomdomumanastira „SvetogNikolaja“ u DobrunskojRijeci, Đorđesepredstaviosatripjesmeizzbirke „Naramenimapredaka“ i oduševiopublikukojajeprisustvovalaslavi„Sokola”.
Onkažedajeinspiracijudanapišesvojuprvupjesmu „Srbskajabuka“ dobiogledajućidokumentarnifilm „MaršnaDrinu“,kojigovori o junaštvusrpskevojske u Prvomsvetskomratu.
„U mojojknjizisenalazepjesmeposvećenevjeri, otadžbini i zavičaju,ali i svimonimvrijednostimakojekrasenašepretke“, rekaojemladiVujanić, inačeučenikpetograzredaOsnovneškole „IvoAndrić“ izPranjana.
Sasvegadvanaestgodinaonslikovito opisujesrpskekrajeve, ljepotesela i velikeistorijskedogađaje.
„Nakonprvepromocije u Srpskomkulturnomcentru u Beogradupostao ječlanKnjiževnogdruštva „Zapis“ izGornjegMilanovca“, istaklaje poznatapjesnikinjaLjiljanaBralović iz Pranjana, kojajeuzelaučešće u svečanomprogramu „Sokolove“ krsne slave.
NastupmladogVujanićasujošsvečanijimučinilenjegovesestreLenka i Milica,kojesuizvođenjemsrpskihpjesamasaKosova i Metohije i StareSrbijeoduševileprisutne.

Zahvalnice darodavcima, sekcijama i članovima

Na ovoj svečanostizahvalnicesudobiliopštinaVišegrad i Zavisnopreduzeće „HidroelektranenaDrini“ iz Višegrada, koji po tradiciji finansijski podržavaju brojne aktivnosti osam „Sokolovih“ sekcija i oko 200 članova.
Zahvalnice su dodjeljene i sportskoj sekciji „Bambi-Soko“ i Dramskoj sekciji „Sokola“.
Povodom 10 godina od osnivanja zahvalnive su dodjeljene i najaktivnijim članicama „Sokolove“ sekcije Kućne radinosti:Branki Čarapić,Mariji Bugarin, Dragani Lučić, Veri Ognjenović, Miladi Močević, Gospavi Milutinović, Svjetlani Šimšić, Ilinki Zarić, Mirjani Aleksandrović, Gordani Heleta, Ranki Kuzman i Miri Golubović, te članu „Sokola“ Slavenku Bojaniću.
„SvetiVasilijeOstroškisvenasjezbližio i okupioiakomnogipokušavajudanaspodijele. SvitrebadaseugledamonaživotSvetogVasilijakojijemnogopropatio, alijeuvijekišaozaBogom. Zato i našnarod, slijedećiprimjerSvetogVasilijaOstroškog, nalaziizlaz i opstaje“, rekaojearhimandritJovanGardović u kratkoj besjedi na krsnoj slavi „Sokola“, Svetom Vasiliju Ostruškom.

Jovana Borovčanin/Mira Andrić

S.H.