Srbija

Trajna zabrana ulova kečige u Srbiji od 1. januara 2019. godine

Prodaja-kečiga-na-Zemunskoj-pijaci-©WWF-340x191

 

Izmenama Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu riblјeg fonda („Sl. glasnik RS“, br. 56/2015 i 94/2018) propisana je trajna zabrana ulova kečige (Acipenser ruthenus), koja se na ribolovnim vodama na području Srbije primenjuje počevši od 1. januara 2019. godine.Ova zabrana predstavlja značajan doprinos u naporima na očuvanju ove ugrožene vrste ribe.

U postupku donošenja ove odluke, Ministarstvo zaštite životne sredine je konsultovalo i nadležne stručne organizacije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, kao i Zavod za zaštitu prirode Srbije, koje su stručnim mišljenjima podržale inicijativu o uspostavljanju trajne zabrane ulova za kečigu.

 

[ads1]

 

 

WWF je u junu objavio studiju koja je pokazala da se kečiga intenzivno lovi u periodu lovostaja kada je to zabranjeno zbog mresta, kao i da se neometano prodaje na pijacama i u restoranima širom Srbije ispod zakonski propisane mere od 40 centimetara.

Izmenom „Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda“ WWF očekuje da će se ova štetna praksa zaustaviti.

 

[ads2]

 

 

Prema Crvenoj listi ugroženih vrsta Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) kečiga je svrstana kao ranjiva vrsta, pre svega usled prekomernog izlova, uništavanja prirodnih staništa i zagađenja.

Inicijativu WWF-a podržali su Ujedinjeni ribolovci Srbije i Asocijacija alasa Srbije.

Milisav Pajević