Ipak, slažu se u jednom, da Čajniče, koje graniči sa Pljevljima, Rudom, i Fočom, obiluje šumom, ima fabriku vode i čuveno je zavetno mesto za hodočasnike.