Aktuelnosti RS

Strani lovci ne mogu iznijeti trofej iz BiH

20180312150452_468447

Ogroman potencijal za lovni turizam, kojim bi se mogao privući veliki broj turista u BiH, čime bi mogla profitirati i država, nije kvalitetno iskorišten, a jedan od razloga leži u neizdavanju CITES sertifikata (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore), koji omogućava iznošenje ulovljenog trofeja iz BiH.

Iz lovačkih udruženja kažu da je BiH potpisnik ove konvencije, ali da još nije zvanično određeno ko sertifikat u skladu s njom kod nas izdaje, te da problem leži na nivou države. Ovaj sertifikat se izdaje u drugim državama okruženja.

Muhamed Hodžić, predsjednik Saveza lovačkih organizacija u BiH, kaže da se lovni turizam može nazvati pojedinačnim, jer strani lovci dolaze sami ili u saradnji sa domaćim lovačkim udruženjima, te da bi ova oblast trebalo da donese više novca za državu i ljude u ruralnom okruženju.

[ads1]

 

“Uz lovni turizam mogle bi se povezati i druge usluge, da se ide u ribolov ili rafting. Postoje mnoge stvari koje se mogu uraditi, ali se ne rade”, rekao je Hodžić za “Nezavisne”.

On kaže da se Savez lovačkih organizacija u BiH kreće u tom pravcu, s novim nadzornim odborom, koji će raditi propagandu lovnog turizma.

Jedan od razloga zašto veliki potencijal nije kvalitetno iskorišten, kako Hodžić kaže, je neizdavanje CITES sertifikata.

“Lovac koji lovi skupocjenu trofejnu divljač teško će doći ako ne može sa sobom da ponese trofej, jer se on ne može iznositi bez sertifikata. Lovac ima pravo da lovi, ali trofej ostaje u BiH i čeka vrijeme da se odluči ko će izdavati sertifikat u BiH”, kaže Hodžić.

Dodao je da su najčešći strani posjetioci naših lovišta Italijani u lovu na ptice, te Austrijanci i Nijemci.

Savo Minić, predsjednik Lovačkog saveza RS, kaže da lovstvo u BiH nije iskorišteno ni blizu njegovih mogućnosti u pitanju lovnog turizma.

“U lovnom turizmu prednost RS je činjenica da postoji jedno ministarstvo koje je zaduženo za korisnike lovišta, imamo Zakon o lovstvu, Zakon o šumama, imamo dodijeljena lovišta i narednih deset godina sve predispozicije da razvijamo lovni turizam”, rekao je Minić.

Naglasio je da je u RS trenutno velika ekspanzija inostranih lovaca u lovu na vuka, dijelom lovu na medvjeda, divokoze, tetrijeba, uz napomenu da se vuk ne lovi nigdje u Evropi.

“Primjenom CITES-a bi bilo više turista, jer bi mogli da iznose divljač. Smatram da će se to kompenzovati jednim dijelom, jer je Vlada RS maksimalno podržala Lovački savez RS, što će se osjetiti u sljedećoj godini”, rekao je Minić i dodao da će prve investicije krenuti od aprila kako bi se unaprijedilo lovstvo u RS.

On kaže da RS ispunjava uslove za primjenu CITES-a, ali da su problemi u FBiH i politički problemi na nivou BiH.

“Primjena CITES-a u Njemačkoj i Francuskoj je podijeljena po pokrajinama, ne vidim zašto i RS ne bi ušla u primjenu ako ispunjavamo uslov. Međutim, ovako smo prinuđeni da svi ispunimo zajedno uslove, a to je problematično”, rekao je Minić.

Najviše stranih lovaca u RS je iz Italije, Hrvatske, Mađarske, Njemačke i skandinavskih zemalja, kaže Minić, a najviše love prepelice, komercijalno love zeca, fazana, srndaća, medvjeda, divokoze i vuka.

[ads2]

 

Tamara Javorić, turizmolog Odsjeka za lovstvo, tvrdi da je potencijal kojim raspolaže BiH veoma veliki, ali nedovoljno iskorišten.

“Da bismo privukli strane lovce u našu zemlju, važno je usmjeriti ponudu koja je tražena na lovno-turističkom tržištu, te kroz medije promovisati potencijale kojima raspolažu lovačka udruženja”, rekla je Javorićeva.

nezavisne.com