Aktuelnosti RS

Srpska: Bolest plavog jezika potvrđena u 40 opština

087924

Bolest plavog jezika kod životinja zvanično je potvrđena u 40 od ukupno 65 opština u Republici Srpskoj, rekao je danas portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Aleksandar Macanović.

“Prema prijavama inspekcija i lokalnih centara za kontrolu bolesti plavog jezika utvrđena su 1.193 žarišta zaraženih farmi u kojima se nalazi oko 39.000 preživara od kojih je kod oko 1.800 bolest laboratorijski potvrđena, dok je sa ispoljenom kliničkom slikom bolesti bilo 7.202 grla, od čega je uginulo oko 1.572”, rekao je Macanović.

On kaže da su veterinarska inspekcija i policija, nakon pojave bolesti, pojačali kontrolu prometa i kretanja životinja, dok su sve jedinice lokalne samouprave, MUP-a i Civilne zaštite obaviještene o pojavi bolesti, pa su u skladu sa svojim nadležnostima morale da preduzmu aktivnosti na njenom suzbijanju.

“Vlasnici životinja su obavješteni da poštovanjem zabrana i ograničenja kretanja životinja, dezinsekcijom i repelentima mogu zaštiti svoje životinje”, rekao je Macanović.

Prema njegovim riječima, nakon otkrivanja primarnih žarišta bolesti u nekoliko opština održani su sastanci sa proizvođačima, veterinarskim organizacijama i lokalnim vlastima, a formiran je i tim za epidemiološki nadzor bolesti koji je animirao opštine da formiraju lokalne centre za suzbijanje bolesti plavog jezika.

“Osim toga, Ministarstvo je uputilo lokalne samouprave da se aktivno uključe u informisanje vlasnika životinja o bolesti i mjerama koje sami mogu preduzeti u kontroli kretanja životinja, obezbjeđivanjem uslova za neškodljivo uklanjanje leševa uginulih životinja i pomoći veterinarskim službama u evidentiranju nastalih šteta”, naveo je Macanović.

On je proizvođačima savjetovao da pojačaju mjere biosigurnosti, naročito
za vrijeme najveće aktivnosti vektora, a to su komarci.

“Životinje je potrebno smjestiti u objekte, optrebno je smanjiti mogućnost ulaska komaraca u objekte primjenom odgovarajuće zaštite na vratima i prozorima, prostorije treba tretirati insekticidima, a u okolini farme sanirati sva mjesta koja omogućavaju razvoj komaraca”, rekao je Macanović.

Naročito je značajno isušivanje stajaćih voda, dok je potrebno tretirati prostor za odlaganje smeća i prostor gdje borave životinje.

Poželjna je i dezinsekcija odlagališta organskih materija, korištenje insekticida za zaštitu životinja, dok je potrebno i spriječiti nepotrebno kretanje ljudi i životinja unutar farme.

Macanović je naglasio da su vlasnici životinja, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, obavezni prijaviti bilo kakvu sumnju na pojavu zarazne bolesti najbližoj veterinarskoj stanici.

srna