Federacija BiH

Srbi gube imovinu zbog prekrajanja zemljišnih knjiga

677z381_sarajevo-d.s-sss

 

Iz katastra će kao vlasnici biti izbrisani svi koji se ne odazovu u propisanom roku i ne prijave svoju imovinu, a poziv im ne stiže

Pre nekoliko godina započeta „harmonizacija  katastara i zemljišnih knjiga” u Federaciji BiH novi je udar na imovinu Srba u tom entitetu. Sam način na koji se vrši „prekrajanje” zemljišnih knjiga već se  pokazao  kao ozbiljna pretnja da bi u tom procesu mnogi Srbi mogli izgubiti imovinu nasleđenu od svojih predaka. Problem je u tome  što se vlasnici imovine, od kojih mnogi žive van granica BiH,  o sprovođenju postupka obaveštavaju putem javnog oglasa, a ne lično zbog čega izostaje njihova  blagovremena reakcija.

 

[ads1]

 

 

Upravo u toj  netransparentnosti  krije se razlog za  zabrinutost, jer će bez dileme iz zemljišnih knjiga biti kao vlasnici eliminisani svi oni Srbi koji se  ne odazovu u propisanom roku i ne prijave svoju imovinu. Na to ovih dana upozoravaju i iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH (FBiH) i pozivaju, ne samo građane već i pravna lica koja imaju nepokretnosti na teritoriji FBiH da se što pre jave u tamošnje nadležne katastre i sudove  i da  prijave svoju imovinu.

„Oni ih, sigurno, neće pozvati lično. Oni će ih jednostavno izbrisati ako se ne pojave u zadatom roku i ne prijave svoju imovinu. A onda će neko za 10 ili 15 godina osporavati da Srbi nisu ni živeli  na određenim prostorima današnje FBiH jer nema službenih podataka o njihovoj imovini“, kaže za „Politiku” predsednik odbora Đorđe Radanović.

On podseća  na trenutno aktuelno ažuriranje podataka o nekretninama  u federalnim lokalnim zajednicama  Tomislavgrad, Gradačac,  Srebrenik, Lukavac i Odžak  i poziva mnogobrojne Srbe  koji su nekada živeli na tim prostorima da se odazovu na poziv Federalne  uprave  za geodetske i imovinsko-pravne poslove  i  da dostave potrebnu dokumentaciju o posedovanju imovine, kako im ona ne bi bila oduzeta.

Napominje da Srbima koji su rasuti  širom sveta stoji na  raspolaganju i šest kancelarija za pravnu pomoć u Republici Srpskoj kojima se  mogu obratiti  u svako doba i dobiti stručnu pomoć i sve neophodne informacije. O važnosti postojanja tih kancelarija  govori i podatak da je  do kraja maja  pravnu pomoć u vezi sa imovinskim pravima u FBiH  zatražilo oko 8.000 Srba.

 

[ads2]

 

 

„Važno nam je da se sačuva srpska imovina, da se sačuvaju tragovi pravoslavlja i na onim područjima u FBiH gde su Srbi bili manjina”, kaže Radanović.

Prema popisu iz 1991. godine, više od 32 odsto današnje Federacije BiH bilo je većinski srpska teritorija. Do poslednjih ratnih dešavanja u BiH, na  sadašnjem prostoru tog entiteta živela je 541.000 Srba. Trenutno ih ima manje od 50.000.

 

 

politika.rs