Aktuelnosti Višegrad

Spisak priložnika za zvona kako bi ih isplatili (na dnu stranice)

crkva
Uprava hrama Svetog cara Lazara u Andrićgradu obavještava i moli ljude dobre volje, privatne i društvene subjekte da shodno svojim mogućnostima prilože novčana sredstva za isplatu crkvenih zvona koja su postavljena kod hrama Sv. cara Lazara i svih Srpskih mučenika u Andrićgradu.

PROČITATI: Postavljena zvona ispred hrama u Andrićgradu

Na jednoj od Svetih Liturgija već smo najavili da ćemo početi prikupljanje priloga, a sada evo i ovim putem želimo da upoznamo parohijane i vjernike iz našeg grada, zemlje i inostranstva da daju svoj doprinos i da zvona koja su već ispred hrama što pre isplatimo.

Neki naši parohijani i vjernici sa strane već su dali svoje priloge, ne želeći da im se pominju imena, što je svakako jevanđelski. Međutim, zbog uvida i što bi rekli „transparentnosti“ ja sam za to da se prilozi objave, pa ćemo dva puta mjesečno dopunjavati i objavljivati sakupljeni iznos, sa inicijalima priložnika na ovoj stranici. (pogledati dole)

Cijena zvona je 18 e po kilogramu, plus dodatni troškovi noseće konstrukcije. U planu je kupovina tri zvona, pa ćemo vas o daljim aktivnostima obavještavati.

Ukoliko neko želi detaljnije informacije može kontaktirati sveštenika Sredoja Andrića na telefon: +387 65 678 550 ili na e-mail: sandricx2@gmail.com

Uputstva za uplate na žiro račun

Prima: Hram Svetog cara Lazara – Višegrad, Andrićgrad

Broj računa u NLB Razvojnoj banci u KM je: 562-006-811511-6716

Svrha doznake: Prilog za zvona
___________________________________________

Instrukcije za devizne uplate

1

Da zvona zvone!
Hvala vam! Sa Božijim blagoslovom!
_______________________
protojerej Sredoje Andrić

Spisak sa punim imenima priložnika možete dobiti zahtjevom na e-mail: sandricx2@gmail.com
____________________________
1. V. i V. B. ____________5 km
2. S. i O. M. __________ 20 km
3. D. i A. L. ___________20 km
4. S. T. ______________ 20 km
5. A. Š. _____________ 15 km
6. M. V. ______________ 30 km
7. M. B. ______________ 50 km
8. L. K. ______________ 10 km
9. S. K. ______________10 km
10. N. N. ______________ 50 e
11. D. i B. L. ___________10 km
12. N. i K. V. ___________ 100 $
13. P. S. ______________ 10 km
14. M. S. ___________ 1000 din
15. N. M. ______________ 10 km
16. S. ________________ 50 km
17. M. S. sa M. i T. ______ 50 km
18. R. V. ______________ 50 km
19. M. T. ______________ 30 km
20. N. N. ______________ 20 km
21. N. N. ____________ 500 din
22. V. N. _____________ 20 km
23. M. i R. T. __________ 200 km
24. A. Š. ______________ 45 km
25. O. J. ______________ 10 km
26. Porodica P. ________ 20 e
27. M. Z. ______________ 50 km
28. I. G. ______________ 10 km
29. D. Š. _____________ 10 km
30. P. J. ______________ 20 km
31. N. i M. Ž. __________ 20 km

UKUPNO _____ 1138 km

Objavljeno 14. februara 2017.
_____________________________

32. R. B. _________________ 20 km
33. S. P. ________________ 1000 din
34. T. D. i M. _____________ 2000 din
35. V. VG. ________________ 10 km
36. V. ___________________ 10 km
37. J. Đ. _________________ 10 km
38. A. S. _________________ 10 km
39. A. T. __________________ 10 km
40. V. L. __________________ 15 km
41. V. Z. i B. _______________ 2000 din
42. M. S. __________________ 20 km
43. O. T. __________________ 100 km
44. A. Š. __________________ 30 km
45. M. Č. __________________ 10 km
46. G. L. ___________________ 20 e
47. P. S. __________________ 20 e
48. B. A. ___________________ 200 km
49. V. M. ___________________ 10 km
50. T. M. ____________________ 500 din
51. Z. S. ____________________ 10 km
52. D. A. ____________________ 20 e
53. S. G. ____________________ 20 km
54. Ž. U. ___________________ 10 e
55. D. U. ____________________ 10 e
56. Lj. L. sa djecom __________ 10 e
57. O. Đ. sa sinom ___________ 10 e
58. S. Đ. sa djecom ___________ 20 km
59. I. M. (ž.račun) _______________ 10 km
60. V. B. (ž.račun) _______________ 50 km
_________________________________

UKUPNO __________________ 845 km
Prethodno stanje ___________ 1138 km
_________________________________________
UKUPNO SVE ______________ 1983 km
Objavljeno 27. februara 2017.
______________________________________________

61. N. N. ___________________ 250 din
62. Š. S. ___________________ 5 e
63. Lj. K. ___________________ 10 km
64. T. A. ____________________ 100 km
65. N. K. ____________________ 280 din
66. M. K. ____________________ 10 km
67. N. S. ____________________ 20 e
68. S. J. _____________________ 10 km
69. P: i D. Č. _________________ 50 km
70. S. V. sa porodicom _________ 5 km
71. O. i M. Ž. _________________ 20 km
72. L. S. _____________________ 5 km
73. S. Đ. _____________________ 10 km
74. D. V. ______________________ 10 km
75. M. M. ______________________ 10 e
76. M. M. ______________________ 10 e
77. M. M. ______________________ 10 e
78. M. R. ______________________ 10 e
79. M. V. ______________________ 10 e
80. M. S. ______________________ 10 km
81. T. J – R. ____________________ 50 km
82. M. T. ______________________ 10 km
83. S. G. ______________________ 10 km
84. Z. V. ______________________ 10 km
85. N. D. ______________________ 10 km
86. R. N. ______________________ 20 km
87. R. Đ. ______________________ 20 km
88. A. Đ. ______________________ 20 km
89. M. i S. T. ___________________ 5000 din
90. M. Đ. i J. ___________________ 50 e
91. R. K. _______________________ 20 km
92. M. Š. ______________________ 200 din
93. N. B. _______________________ 20 e

UKUPNO: 781 km
PRETHODNO STANjE: 1983 km
UKUPNO SVE: 2764 km
Objavljeno: 12. marta 2017.

94. V. B. ___________________10 km
95. M. K. ___________________ 10 km
96. o. M. V. _________________ 10 km
97. M. i D. M. ________________ 10 km
98. V. B. ____________________ 10 km
99. B. K. ____________________ 10 km
100. B. P. ___________________ 50 km
101. N. N. ___________________ 3 km
102. S. A. ____________________ 40 km
103. D. V. ____________________ 50 km
104. B. M. ____________________ 10 km
105. L. R. _____________________ 5 km
106. M. G. _____________________ 10 km
107. G. K. _____________________ 20 km
108. B. D. (uplata na Ž. R.) _______ 10 km
109. N. J. _____________________ 5 e
110. M. K. _____________________ 20 km
111. Lj. K. _____________________ 7 km
112. N. M. _____________________ 20 km
113. J. D. ______________________ 10 e
114. porodica P. _______________ 100 km
115. T. S. ______________________ 10 e
116. V. B. ______________________ 5 km
117. S. N. ______________________ 10 km
118. B. S. ______________________ 5 km
119. V. i N. S. ___________________ 20 km
120. porodica J. _________________ 40 km
121. S. A. _______________________ 10 km
122. P. V. _______________________ 10 km
123. D. Š. _______________________ 10 km
124. N. K. ______________________ 100 km
125. M. A. ______________________ 20 km
126. S. Đ. _____________________ 100 km
127. O. K. _______________________ 5 km
128. D. J. ______________________ 100 km
129. D. T. ______________________ 10 km
130. J. M. ________________________ 10 km
131. porodica M. __________________ 50 km
132. V. G. _________________________ 50 km
133. M. J. (za S. J. ) (uplata na Ž.R.) ____ 36 km
134. porodica L. __________________ 20 km
135. V. B. ________________________ 10 km
136. Z. L. ________________________ 10 km
137. R. B. ________________________ 20 e
138. M. N. ________________________ 5 e
139. M. S. ________________________ 5 e
140. R. L. _________________________ 10 km
141. Opština Višegrad (uplata na Ž.R.) ___ 5000 km
142. P. G. _________________________ 30 km
143. R. V. _________________________ 10 km
144. G. T. (uplata na Megdanu) _________ 10 km
145. D. M. M. I. (uplata na Megdanu) ____ 20 km
146. R. S. (uplata na Megdanu) _________ 30 km
147. N. S. (uplata na Megdanu) _________ 30 km
____________________________

UKUPNO: 6283 km
PRETHODNO STANjE: 2764 km
UKUPNO SVE: 9047 km
Objavljeno: 28. marta 2017.