Zanimljivosti

Savetuju stručnjaci: Čime prskati maline

zasad-malina-sabac-ocage-potivgradna-11

Malinjake mogu napasti grinje, čiji se simptomi jasno vide na licu lista.

U zavisnosti od sorti , nadmorskih visina zavisi i odmaklosti berbe pa je potrebno voditi računa o primeni akaricida.U malinjacima u kojima berba još traje potrebno je sačekati njen kraj pa onda odraditi tretman akaricidima kako bi smanjili populaciju ove štetočine za narednu vegetaciju i zaštitili lisnu masu omogućujući da biljka u potpunosti fiziološki sazri i spremna uđe u period zimskog mirovanja.

 

[ads1]
Eriofidna grinja lista maline je u poslednjih nekoliko godina sve veći problem u proizvodnji maline. Ova štetočina pripada grupi eriofidnih grinja, telo im je crvolikog oblika i veoma sitnih dimenzija. Dužina tela odraslih jedinki se kreće od 115 do 130 mikrona. Prezimljavaju odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića.

[ads2]

Sa kretanjem vegetacije, kada srednja dnevna temperatura pređe 11°C, grinje počinju da se kreću i nastanjuju vršni deo pupoljka maline, a kasnije migriraju na mlade listove na kojima se hrane sisanjem sokova. Na listovima usled ishrane nastaje hlorotično šarenilo i deformacije koje su praćene povijanjem lisnog nerva na dole. Ovakvi simpomi se često mešaju sa simptomima virusnih oboljenja, te se ne sprovodi suzbijanje grinje što može dovesti do propadanja biljaka maline.
Pored direktnih šteta koje nastaju ishranom one mogu biti i vektori nekih virusnih oboljenja. U pregledanim zasadima postoje sve razvojne forme . Preporuka primeniti akaricide na bazi abamektina u koncentraciji:
Abastate (7,5-10 ml u 10 l vode) 0,075-0,1% (karenca 14 dana) Vertimec 018 EC u količini ( 0,75-1,2 l/ha ) 0,075-0,12% (karenca 7 dana) Kraft 1,8 EW 0,075-0,1%

Izvor: Domaćinska kuća