Aktuelnosti Višegrad

Rezultati prve selekcije – u okviru HELP-ovog projketa

images-1

Projekat „Podrška-socio ekonomskoj stabilnosti Zapadnog balkana 2017-2018“ implementira Njemačka nevladina organizacija HELP, gdje je jedna od projektnih opština i Opština Višegrad.

HELP je komisijskim pregledom i bodovanjem izvršio prvi krug selekcije. Iz opštine Višegrad je pristiglo 80 prijava, od kojih je 56 prijavljenih zadovoljilo postavljene kriterijume iz prvog kruga selekcije.

Drugi krug selekcije podrazumjeva tereneske posjete i direktni kontakt sa kandidatima na osnovu kojih će se izabrati 30 korisnika.

[ads1]

Terenske posjete će početi od 26.09.2017. godine.

1 Safet Kurtalić Višegrad 16.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
2 Miloje Joksimović Višegrad 18.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
3 Nebojša Šimić Višegrad 21.8.2017 Lješnjak Zadovoljio
4 Omer Kapetanović Višegrad 21.8.2017 Pčelarstvo Zadovoljio
5 Zijad Karaman Višegrad 22.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
6 Milisav Janković Višegrad 23.8.2017 Plastenička proiz. Zadovoljio
7 Azem Dţanko Višegrad 24.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
8 Dušanka Vucelja Višegrad 25.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
9 Petrija Simić Višegrad 25.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
10 Ibrahim MeĊuseljac Višegrad 25.8.2017 Proizvodnja voća Zadovoljio
11 Dragan Batinić Višegrad 25.8.2017 Poljoprivreda Zadovoljio
12 Zdravka Jevtić Višegrad 25.8.2017 Plastenička proiz. Zadovoljio
13 Salko Pirić Višegrad 25.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
14 Advija Kustura Višegrad 25.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
15 Anto Simić Višegrad 28.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
16 Igor Krsmanović Višegrad 28.8.2017 Pčelarstvo Zadovoljio
17 Milivoje Janjić Višegrad 28.8.2017 Poljoprivreda Zadovoljio
18 Darko Šušnjar Višegrad 28.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
19 Marijana Sarić Višegrad 28.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
20 Rade Vuković Višegrad 28.8.2017 Poljoprivreda Zadovoljio
21 Momir Ninković Višegrad 28.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
22 Milomir Lakić Višegrad 28.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
23 Zorka Mikavica Višegrad 28.8.2017 Poljoprivreda Zadovoljio
24 Zoran Rajak Višegrad 28.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
25 Islam Veljan Višegrad 28.8.2017 Poljoprivreda Zadovoljio
26 Drago Crnogorac Višegrad 29.8.2017 Proizvodnja voća Zadovoljio
27 Milisava Šimšić Višegrad 30.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
28 Mirjana Nikolić Višegrad 30.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
29 Ljubiša Jevtić Višegrad 30.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
30 Boban Gavrilović Višegrad 30.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
31 Nemanja Stanimirović Višegrad 30.8.2017 Plastenička proiz. Zadovoljio
32 Rodoljub Kujundţić Višegrad 31.8.2017 Pčelarstvo Zadovoljio
33 Sabahudin Karaman Višegrad 31.8.2017 Plastenička proiz. Zadovoljio
34 Vesna Petrović Višegrad 31.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
35 Borislav Sekulović Višegrad 31.8.2017 Stočarstvo Zadovoljio
36 Njegoš Vrećo Višegrad 31.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
37 Radomir Ćirković Višegrad 31.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
38 Branka Kojić Višegrad 4.9.2017 Poljoprivreda Zadovoljio
39 Miodrag Babić Višegrad 4.9.2017 Proizvodnja voća Zadovoljio
40 Lune Baranac Višegrad 4.9.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
41 Mladena(Dragiša) Trifković Višegrad 4.9.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
42 Ţarko Jakšić Višegrad 4.9.2017 Stočarstvo Zadovoljio
43 Lazar Glogovac Višegrad 4.9.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
44 Salem Medić Višegrad 4.9.2017 Pčelarstvo Zadovoljio
45 Borko Milisavljević Višegrad 4.9.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
46 Mirsad Kasapović Višegrad 4.9.2017 Plastenička proiz. Zadovoljio
47 Jovan Vasiljević Višegrad 4.9.2017 Poljoprivreda Zadovoljio
48 Milanka Mirković Višegrad 4.9.2017 Poljoprivreda Zadovoljio
49 Milan Lakić Višegrad 4.9.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
50 Milana Joviĉić Višegrad 4.9.2017 Stočarstvo Zadovoljio
51 Nenad Mijadţević Višegrad 4.9.2017 Stočarstvo Zadovoljio
52 Radoslavka Prodan Višegrad 4.9.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
53 Dragiša Vuĉićević Višegrad 4.9.2017 Stočarstvo Zadovoljio
54 SrĊan Simić Višegrad 4.9.2017 Stočarstvo Zadovoljio
55 Danka Šijaković Višegrad 4.9.2017 Proiz.bob.i jag.voća Zadovoljio
56 Saša Papić Višegrad 4.9.2017 Poljoprivreda Zadovoljio
57 Marijana Sekulić Višegrad 22.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio
58 Miroslav Nikitović Višegrad 25.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio
59 Ramiz Turohan Višegrad 25.8.2017 Poljoprivreda Nije zadovoljio
60 Milenko Savĉić Višegrad 28.8.2017 Plastenička proiz. Nije zadovoljio
61 Milena Nikitović Višegrad 28.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio
62 Radomir Vuković Višegrad 28.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio

[ads2]

63 Gojko Trifković Višegrad 28.8.2017 Stočarstvo Nije zadovoljio
64 Lejla Nikolić Višegrad 28.8.2017 Plastenička proiz. Nije zadovoljio
65 Vladimir Simeunović Višegrad 29.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio
66 Nezira Pirija Višegrad 29.8.2017 Pčelarstvo Nije zadovoljio
67 Marina Jovanović Višegrad 30.8.2017 Poljoprivreda Nije zadovoljio
68 Ljubinko Zeković Višegrad 30.8.2017 Poljoprivreda Nije zadovoljio
69 Dragan Babić Višegrad 30.8.2017 Pčelarstvo Nije zadovoljio
70 Milica Ćaćić Višegrad 30.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio
71 Zora Joviĉić Višegrad 30.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio
72 Bojan Šijaković Višegrad 31.8.2017 Poljoprivreda Nije zadovoljio
73 Zoran Mitrašinović Višegrad 31.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio
74 Nijaz Dţafo Višegrad 31.8.2017 Pĉelarstvo Nije zadovoljio
75 Ognjen Tanasković Višegrad 31.8.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio
76 Dragoljub Ĉarkić Višegrad 4.9.2017 Poljoprivreda Nije zadovoljio
77 Mladena Trifković Višegrad-D.Lijeska 4.9.2017 Stoĉarstvo Nije zadovoljio
78 Meho Mujezinović Višegrad 4.9.2017 poljoprivreda Nije zadovoljio
79 Dejan Sikirić Višegrad 4.9.2017 Proiz.bob.i jag.voća Nije zadovoljio
80 Abida Velić Višegrad 12.9.2017 – Nije zadovoljio

opstinavisegrad.com