Aktuelnosti RS

Realizacija akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“

91359220

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske započelo je sa realizacijom Republičke akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ čiji je cilj povećanje stepena bezbjednosti djece u saobraćaju imajući u vidu da je njihovo prisustvo daleko veće na ulicama sa početkom školske godine.
Policijski službenici MUP-a Republike Srpske će tokom ove sedmice obići sve škole, kako bi se utvrdila najbolja rješenja i najbezbjednije trase kretanja grupa učenika iz prigradskih naselja i iz dijelova grada u kojima nema škola,. Takođe,  iniciraće se i postavljanje pješačkih barijera za sprečavanje direktnog izlaska djece na kolovoz, te sankcionisati nepropisno parkiranje u zonama škola, kao i u zonama pješačkih prelaza.
U prvoj polovini septembra u saradnji sa direktorima i pedagozima škola za najmlađe učenike organizovaće se predavanja na temu bezbjednog i pravilnog učešća pješaka i biciklista u saobraćaju.
Istovremeno, tokom septembra biće pojačano prisustvo policijskih službenika u urbanim zonama  i u blizini  školskih objekata, kao i samo nadziranje i regulisanje saobraćaja sa ciljem smanjenja brzine kretanja motornih vozila.
Policijski službenici će tokom narednog mjeseca vršiti i pojačane kontrole vozila kojima se obavlja organizovan prevoz djece, a vozila koja odaju sumnju da su tehnički neispravna, upućivaće se na vanredni tehnički pregled.

mup.vladars.net