Zanimljivosti

Radovi u malinjaku – preporuke

Podsjećamo da u jesen nakon berbe i pripreme za zimsko mirovanje (novembar-decembar) malinjake je trebalo zagnojiti sa zgorjelim stajnakom u količini 4 t/dulum (jedna traktorska prikolica na jedan dulum) i izvršiti osnovnu prehranu (50%) mineralnim đubrivom (NPK 7-20-30) tj. 30 kg po dulumu…
U martu je vrijeme za drugi dio osnovne prehrane (50%) mineralnim đubrivom (NPK 7-20-30) 30 kg po dulumu. Ko nije izvršio gnojidbu stajnakom u jesen to može uraditi sada. Umjesto stajnaka mogu se koristiti organska peletirana đubriva u propisanoj količini (5 vreća na 1 dulum). Zbog mogućih kasnih mrazeva još se ne preporučuje vezanje malina (kod ranih sorti).
Kada je u pitanju zaštita malina, ove godine zbog ranijeg kretanja vegetacije, i prijevremenog otvaranja pupova potrebno je maline ranije poprskati preparatima na bazi bakra (Bordovska juha, Cuprablau Z., Nordox 75 WG. i dr.).
Uklanjanje korova i održavanje zemljišta,
Uklanjanje korova je najbolje uraditi odmah u proljeće kada su korovi još mali i ne razvijeni ručno okopavanjem ili mehanizovno malim motokultivatorom ili trimerom. Ovu akativnost treba kombinovati sa uklanjanjem novih mladara koji izbijaju iz zemlje.
Kod polke kada izdanci dostignu visinu 15-20 cm. potrebno je odabrati 20 najboljih mladara na metar dužni a sve ostale ukloniti makazama ili rukom prostim zakidanjem.
Prihrana malina
Pri određivanju količine i vrste gnjojiva za ishranu malina treba se osloniti isključivo na pokazatelje iz analize zemljišta. U ovom dijelu bit će riječi o principima prihrane ne ulazeći u pojedinačne slučajeve.
U vremenu kretanja vegetacije maline treba prehraniti sa nekim od azotnih đubriva (UREA-om ili KAN-om), što zavisi od pH vrijednosti zemljišta.
gnojiva
S obzirom na pH reakciju zemljišta mogu biti kisela, neutralna ili bazična. Neutralna pH reakcija je 7, sve iznad 7 je bazično a ispod 7 ima kiselu reakciju. Idealna pH vrijednost za maline je u rasponu od pH 6-6,5.
Ako tlo ima kiselu reakaciju tj. ispod ovog raspona (npr. pH 5,5) onda maline prihranjujemo KAN-om 10-15 kg/dun. (jer KAN povisuje pH vrijednost).
Ako imamo bazičnu reakciju tla (npr. pH 7,2) onda prihranu maline vršimo UREA-om 10 kg/dun. (jer UREA smanjuje pH vrijednost).
U ovom pojednostavljenom pojašnjenju pH reakcije da iznesemo i nekoliko načina promjene iste. Ako zemljište ima kiselu pH reakciju potrebno je izvršiti kalcizaciju tla a to se radi na način da se na jedan dulum unese oko 50 kg. gašenog kreča (građevinskog). Ako imamo bazičnu reakciju tla postoji nekoliko načina spuštanja pH vrijednosti na optimalnu ili željenu vrijednost a to su: dodavanjem sumpora, UREA-e, organske materije (pilote, iglica četinara i sl.), i stajskog đubriva (posebno kokošinjeg).Naravno svakoj parceli treba pristupiti individualno, stoga je potrebno uraditi analizu zemljišta zasebno za svaku parcelu koja će pokazati stvarno stanje na svakom mikrolokalitetu.
Pored osnovne prihrane može se izvršiti i dopunska prihrana preko sistema „kap po kap“ ukoliko vremenski uslovi budu pogodovali i bude potrebno za zalijevanjem malina. Ukoliko april bude kišan i zemljište zasićeno vlagom ovu je aktivnost potrebno preskočiti. Za dopunsku prihranu u ovom periodu koristi se kristalon formulacije 13-40-13.
Zaštita od bolesti i štetnika
U aprilu bi maline trebalo zaštiti prvenstveno od gljivičnih bolesti. U tu svrhu, kada izdanci počnu rasti, mogu se koristit sljedeće preparate: Ridomil gold, Kaptan, Merpa i sl., kada izdanci dostignu dužinu 15-20 cm. maline je potrebno poprskati fungicidom QUADRISOM uz mogućnost dodatka insekticida (Calypso i sl.).
Na tržištu su prisutni i novi preparati na bazi gljivica, trgovačkog naziva CLONOTRI i NUTRYACTION koje pozitivno djeluju na rast i razvoj biljaka te su efikasni u borbi protiv određenih oboljenja, kao što je trulež korijena malina i dr.
Izvor: Facebook – Poljar Željezno Polje
uzgojmalina.net