Vrijeme

Pre­težno oblačno u BiH

20191226175020_575892

 

Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me. Kra­jem da­na i u večer­njim časo­vi­ma u većem di­je­lu ze­mlje se očeku­ju sla­be pa­da­vi­ne. Vje­tar slab do umje­ren sje­verni i sje­ve­ro­za­pa­dni. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od -3 do 3, na ju­gu od 2 do 6, a dne­vna od 2 do 7, na ju­gu od 6 do 10 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

  • Sa­ra­je­vo 2ºC
  • Ba­nja­lu­ka 5ºC
  • Bi­je­lji­na 5ºC
  • Bi­hać 5ºC
  • Li­vno 3ºC
  • Mos­tar 8ºC
  • Ze­ni­ca 3ºC
  • Tre­bi­nje 6ºC

 

nezavisne.com

 

[ads1]

 

[ads2]