Aktuelnosti Višegrad

Policijskoj stanici Višegrad, prijavljeno krivično djelo „Prevare“

mup

Policijskoj stanici Višegrad, 08.02.2017. godine, H.H. je prijavio da je dana 04.03.2016. godine, licu D.M.dao novac u iznosu od 300 Evra kao avans za dvoja vrata, te da mu je za preuzeti novac izdao fiskalni maloprodajni račun sa pečatom. Imenovani je u prijavi naveo da je nekoliko puta odlazio

u preduzeće u Sumbulovcu, opština Pale, gdje je D.M. bio z

aposlen, te da ga je više puta pozivao na mobilni telefon, nakon čega je dobijao lažna obećanja

da će ispuniti preuzete obaveze i isporučiti mu dvoja vrata.

O prijavi je obavješten dežurni tužilac koji j

e naložio preduzimanje potrebnih

mjera i radnji na dokumentovanju krivičnog djela „Prevara“.

mup.vladars.net