Aktuelnosti Višegrad

POČELO SAKUPLjANjE GRAĐE ZA MUZEJ TASIĆA

VIŠEGRAD – Iako prostorije Muzeja Tasića, koji će se nalaziti u Tasijinom konaku u porti hrama Hrista Spasitelja u selu Bijela kod Višegrada , nisu završene, počeo je pristizati materijal za muzejsku zbirku.
Prvi darodavalac materijala je Miloš Tasić iz Užica koji je Starješinstvu Tasića dostavio izuzetno vrijedne dokumente njegovog oca Svetozara koji je bio željezničar na trasi pruge uskog kolosjeka Sarajevo – Višegrad – Užice.
Tu je besplatna karta od Kremana do Čapljine od 23.septembra 1936.godine izdata u Jugoslovenskim državnim željeznicama. Pa nekada popularna legitimacija K-15 za korištenje povlastice pri odlasku na odmor iz 1950, onda Režiska godišnja karta od Ministarstva FNRJ, kao i Platna knjižica na Svetozarevo ime od Ministarstva saobraćaja Kraljevine Jugoslavije.
U dokumentima su i papiri Željezničke kreditne i potporne zadruge u Sarajevu od 16.maja 1934.godine, zatim Desetarska knjižica iz 1950, kao i Potrošačka karta K-3 iz 1948.godine.
Ovu zbirku krase i drugi dokumenti kao Beležna knjiga za čuvara pruge, Mesečna knjiga nadnica kao i legitimacije i članske karte Svetozara Tasića od Narodne fronte Srbije, Jugoslovenskog Crvenog krsta i mnoga druga dokumenta.
Poslije Drugog svetskog rata na željeznici, sekcijama Užice i Sarajevo, radilo je dvadesetak željezničara iz sela Bijele tako postoji mogućnost da se sakupi dosta materijala iz ove oblasti za muzejsku zbirku.
Starješinstvo Bratstva Tasić se zahvalilo Milošu na ustupljenom materijalu koji će biti kopiran a original vraćen vlasniku i pozvalo ostale bratstvenike da za potrebe budućeg muzeja prikupljaju vrijedna dokumenta, stare fotografije, etno- predmete i rukotvorine koje su se koristile u domaćinstvima.
U Muzeju Tasića će se nalaziti i spisak sa imenima svih Tasića i članova ostalih familija koje su živjele ili žive u selu Bijela poginulih u svim ratovima kao i imena svih darodavalaca za izgradnju crkve brvnare i Tasijinog konaka.

R. TASIĆ – visegradskevijesti.com

img_0419.jpg