Aktuelnosti RS

Odredbe pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode neustavne

074909

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da određeni broj odredbi Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o vodama jer je u njima, između ostalog, ministar zdravlja i socijalne zaštite, kao donosilac akta, prekoračio svoja ovlaštenja utvrđena Zakonom o vodama.

Iz Ustavnog suda pojašnjavaju da je osporenim odredbama propisao da samo javna zdravstvena ustanova, odnosno Institut za javno zdravstvo, vrši kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće, kao i uslove koje u pogledu kadra, prostora i opreme mora ispunjavati Institut.

“S obzirom na činjenicu da ministar ovlašćenje za takvo normiranje nije imao u zakonu, došlo je do povrede ustavnog načela zakonitosti iz člana 108 stav 2 Ustava Republike Srpske”, saopšteno je danas iz Ustavnog suda Srpske.

U saopštenju se dodaje da je na juče održanoj sjednici Ustavni sud utvrdio da odredbe odluke Skupštine grada Banjaluka o komunalnoj naknadi nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Neusaglašenost osporenih odredaba ove odluke sa aktima više pravne snage očituje se, prema ocijeni Ustavnog suda, u tome što je donosilac podzakonskog akta svojim normiranjem, kojim je mimo zakona odredio status objekata čiji su vlasnici obveznici komunalne naknade, proširio relevantnu zakonsku odredbu, tako da je izašao iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlaštenja.

Ustavni sud je utvrdio da odluka Skouštine opštine Kostajnica o prihvatanju kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj po Projektu hitnog oporavka od poplava nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske jer nije donesena u skladu sa propisanim zakonskim procedurama.

“Prilikom donošenja osporene odluke, naime, javnost nije bila obaviještena u zakonom propisanim rokovima o skupštinskom zasjedanju na kojem je ona donesena, što je, prema ocjeni Ustavnog suda, postupanje koje je suprotno članu 62 stav 4 Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. Time je došlo, kao i u prethodnim slučajevima, i do povrede ustavnog načela zakonitosti”, navode iz Ustavnog suda.

Ustavni sud je utvrdio da Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ЈU Dječiji vrtić “Larisa Šugić” Kotor Varoš, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o sistemu javnih službi.

Neustavnost i nezakonitost osporenog akta očituje se u tome, ocijenio je Ustavni sud, što je osporeni Pravilnik donesen bez valjane, zakonom propisane saglasnosti načelnika opštine Kotor Varoš, odnosno suprotno relevantnim odredbama navedenih zakona, čime je, ujedno, došlo i do povrede ustavnog načela zakonitosti Ustava prema kojem propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Osim ovoga Ustavni sud je donio i odluke u kojima nije prihvatio inicijative za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti, jer nije našao da su osporeni akti ili pojedine njihove odredbe u nesaglasnosti sa Ustavom i zakonima Republike Srpske među kojima nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima i Zakona o sudovima Srpske, kao i neustavnost i nezakonitost osporenih podzakonskih akata.

Izvor: SRNA