Aktuelnosti Višegrad

OBAVJEŠTENJE: Moja Voda Petnaesti April

moja vodaa

 

Obavještavamo naše korisnike da je voda iz rezervoara Okolišta 1 i 2 kao i Vojnog rezervoara (lijeva obala rijeke Drine), prema posljednjem izvještaju Instituta za javno zdravstvo RS-regionalni centar Foča, ispravna za piće.

[ads1]
Kroz dosadašnje aktivnosti na uzimanju uzoraka i vršenju fizičko – hemijskih analiza utvrđeno je da voda sa lijeve obale rijeke Drine nije bila za piće zbog mutnoće vode koja je uzrokovana padavinama.
Radnici Vodovoda su tokom prethodnih dana neprekidno pratili situaciju, u saradnji sa nadležnima iz Instituta za javno zdravstvo RS-regionalni centar Foča vršili uzimanje uzoraka vode kako bi se izvršila analiza na fizičko – hemijske elemente.
Takođe je vršeno ispuštanje vode iz rezervoara kao i čišćenje istih.
Hvala našim korisnicima na razumijevanju.

2D530D02-CD6A-442D-AF24-BAC5B660DB41

 

[ads2]

 

5C37957A-A6BA-48FF-B3D2-CB11F28C80AA

fb/Moja Voda Petnaesti April