Aktuelnosti VišegradOglasi

O G L A S : Prodavac (na ski kasama) – AКCIONARSКO DRUŠTVO OLIMPIJSКI CENTAR „JAHORINA“ PALE

Opis radnog mjesta
AКCIONARSКO DRUŠTVO
OLIMPIJSКI CENTAR „JAHORINA“ PALE
P A L E

Broj: 5247-OC/23

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 30/10, 102/12 i 94/19) i Odluke o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, u Zimskoj turističkoj sezoni 2023/2024, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, broj: 5245-OC/23 od 08.09.2023. godine, Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, o b j a v lj u j e;

O G L A S
o prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Sektoru za IT, marketing i prodaju

I A.D. OC „Jahorina“ Pale oglašava prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u Zimskoj turističkoj sezoni 2023/2024, u Sektoru za IT, marketing i prodaju, na radno mjesto, kako slijedi:

1. Prodavac (na ski kasama) – 25 izvršilaca.

II Uslovi za prijem radnika:
Opšti uslovi:
 da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 da je stariji od 18 godina,
 da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
 IV stepen stručne spreme,
 poznavanje engleskog jezika i rada na računaru,
 radno iskustvo; 3 mjeseca na istim ili sličnim poslovima.

III Uz prijavu na Oglas sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti (ovjerene kopije):
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),
– ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (SSS – IV stepen stručne spreme),
– uvjerenje ili drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika i rada na računaru,
– uvjerenje o radnom iskustvu ili kopija radne knjižice (stranica sa osnovnim podacima i stranice na kojima je upisan radni staž).

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Кomisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Кandidati koji budu izabrani, prije zaključenja ugovora, dužni su dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci).
IV Oglas je objavljen na oglasnoj tabli i internet adresi JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Istočno Sarajevo – Biroi Pale, Sokolac, I. S. Grad, I. Ilidža, I. N. Sarajevo i Trnovo i na oglasnoj tabli i sajtu Društva www.oc-jahorina.com.

V Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Društva (svakim radnim danom od ponedjeljka do petka), ili poštom, na adresu: Akcionarsko društvo Olimpijski centar „Jahorina“ Pale, Ruski dom, Jahorina bb., 71420 Pale, sa naznakom: „Javni konkurs za prijem radnika – prodavac (na ski kasama)“.
Rok za podnošenje prijava je do 30.09.2023. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dokumenta priložena uz prijavu na oglas neće se vraćati kandidatima.

Rok za prijavu 30.09.2023.

zzzrs.net