Aktuelnosti RS

Novine i u nastavnim programima: Novi predmet “Digitalni svijet” (VIDEO)

187144

 

Počinje nova školska godina. Čas će trajati 45 minuta, uz poštovanje epidemiolišpkih mjera. Novine i u nastavnim planovima i programima u osnovnim školama. Uveden je jedan novi predmet, a digitalizovano je još 18 udžbeničkih sadražaja koji su nastavnicima i učenicima dostupni na platformi Ministarstva prosvjete i kulture.
 [ads1]

Od ove školske godine učenicima je dostupna digititalizovana “Moja prva knjiga”, kao i udžbenički sadržaji za prva tri razreda osnovne škole.

– Svi digitalni sadržaji će biti dostupni na platformi ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske gdje će nastavnici i učenici moći veoma lako da preko aplikacije E dnevnik, preko svojih korisničkih naloga da im pristupe – kaže Bojan Đenić, direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.

U drugom razredu uveden je novi predmet “Digitalni svijet”. Nastavnici su prošli obuku i kažu sve je spremno za početak nove školske godine. Digitalni svijet u rasporedu časova biće jednom sedmično.

– Uveden je s ciljem da se učenici upoznaju sa što više digitalnih uređaja i samim tim i korišćenjem tih uređaja. Nastavnik ima mogućnost da sam osmisli, odnosno pripremi jedan takav čas – naglašava Ana Bajić, učitelj u OŠ “Branko Radičević”, Banjaluka.

Udžbenik “Digitalni svijet” ne postoji. Trenutno je samo izrađen priručnik za učitelje koji će nastavni sadržaj učenicima prenositi na tradicionalni način.

Za razliku od ovog predmeta, sadržaji iz geografije za 6. razred su digitalizovani prije dvije godine. Iskustva i profesora i učenika-pozitivna. Prema riječima profesora Ostoje Čergića, djeca mnogo bolje i lakše usvajaju gradivo i motivisanija su za učenje.

 

[ads2]

 

– Naši đaci u urbanim sredinama mogu da virtuelno putuju kroz svijet geografije, dok je jedna od mana tih digitalnih sadržaja u ruralnim sredinama, dakle gdje još nemamo internet, gdje se škole još uvijek nisu internetom osposobile – poručio je Ostoja Čergić, profesor Geografije u OŠ “Јova Јovanović Zmaj”, Banjaluka.

Digitalizacija i uvođenje novih tehnologija u nastavu proces je koji je započeo prije nekoliko godina, a o njegovim rezultatima i primjeni u potpunosti moći ćemo da govorimo onog trenutka kada svakom djetetu u Republici Srpskoj bude omogućen pristup savremenoj i digitalnoj nastavi.

 

RTRS