Zanimljivosti

Na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine kalemova

mlad-vinograd-fruska-gora-7-1000x650

 

Kada da se radi o maloj površini i malom broju kalemova, najbolje je kupovinu obaviti par dana pre sadnje, a to podrazumeva da se tako unapred dogovori sa rasadnikom iz kog se kalemovi kupuju.

Pri kupovini kalemova najbolje je da se uradi pregled svakog kalema pojedinačno i da se kupe samo oni koji zadovoljavaju kriterijume I klase. Posebna pažnja treba da se obrati na spojno mesto korenovog sistema i na razvijenost lastara.

Kontrola spojnog mesta obavlja se tako što se kalem lagano rukom uvija levo i desno i kod dobro sraslog spojnog mesta ne pokazuje se pukotina. Korenove žile ne smeju biti oštećene, niti napadnute patogenima, naročito ne plesnima.

 

[ads1]

 

Lastar mora biti potpuno zdrav, sa normalnom bojom kore karakterističnom za datu sortu, 4 do 5 najnižih okaca mora biti normalno razvijeno. Na preseku lastara 3/4 treba da bude drvenasti deo a 1/4 srž lastara, što je srž manja lastar je bolje sazreo.

Dva do tri dana pred sadnju pristupa se pripremi kalemova za sdanju. Najpre se dobro operu, naročito ako su držani u pesku i potope se u vodu na 24 h da povrate svežinu. Nakon vađenja iz vode vrši se pregled kalemova i njihova priprema za sadnju.

 

[ads2]

 

Kod klasičnog načina sađenja korenov sistem se skraćuje na 8 -12 cm dužine.

Pojedini korenovi koji su suviše tanki ili polomljeni mogu se odstraniti do osnove. U okviru pripreme sadnog materijala za sađenje vrši se i tretiranje korenovog sistema sa stimulativnim materijama kao što su alfa-naftil sirćetna kiselina, huminska i ulminska kiselina i sl. U praksi, u nedostatku drugih sredstava praktikuje se potapanje korena u rastvor balege, zemlje i vode, a u poslednje vreme u rastvor humusa glistenjaka.

Lastar se prekraćuje na 2 okca.