Zanimljivosti

Kupinu orežite ovako i nećete pogrešiti

bramble-1687348_960_720

 

Rezidba kupine je obavezna pomotehnička mera kojom se uspostavlja ravnoteža između rasta i rodnosti i obezbeđuje visok prinos,  i dobar kvalitet plodova.
Rezidba se sastoji u odabiru najboljih izdanaka koji su zdravi, dobro sazreli, dovoljne dužine i sa većim brojem bočnih grana.

 

[ads1]
Broj izdanaka koje ćemo ostaviti po žbunu zavisi od rastojanja sadnje i od sorte kupine. Ne bi trebalo ostavljati više od četiri izdanka po žbunu ako su žbunovi na rastojanju od 1.5 metar.

Od prisutnih izdanaka odaberu se 3 do 4 najbolja, ujednačena, zdrava i bez oštećenja na bočnim granama.

Izdanak se uspravi i preseče na visinu 20 do 30 cm iznad gornje žice, pa se tako postupa i sa ostalim izdancima pri čemu se formira špalir na visini od 2 do 2,2m. Bočne grane se skaćuju na tri pupoljka pupoljka i eventualno prorede ako ih je puno. Na svakih 10 cm dužine se naizmenično ostavlja po jedna bočna grana. Ostali izdanci se uklanjaju do osnove. Previše gust sklop dovodi do slabije provetrenosti i osunčanosti zasada, teže je izvoditi zaštitu i jače je izražena trulež plodova.

 

[ads2]

 

Rezidbu kupine trebalo bi izvoditi kad prođe opasnost od zimskih mrazeva, odnosno, u proleće sa kretanjem vegetacije, kad se na biljci može videti da li je bilo oštećenja na izdancima od niskih temperatura. Ukoliko je bilo oštećenja od niskih temperatura, može se ostaviti veći broj izdanaka ili ostaviti duže bočne grane.

Vezivanje kupine se obavlja posle rezidbe. Ostavljeni izdanci se rasporede po špaliru u vidu lepeze i vežu se za svaku žicu, odnosno, na dva ili tri mesta u zavisnosti da li špalir ima dva ili tri reda žice. Paziti da da se izdanak suviše ne steže niti da veza bude labava pa da izdanak klizi po žici.

Izvor: Domaćinska kuća