Kuće i vrt

Kako znati šta je sa pčelama i bez pregleda košnica

205998162_3989766331148749_6206949062606139620_n

 

-Kao odgovor na kuckanje po košnici čuje se kratko i snažno zujanje, znak je da pčele dobro zimuju.
– Na kuckanje po košnici, pčele dugo zuje (30-tak sekundi) nedostaje im hrana, ako zuje duže…nemaju maticu.
– Na kuckanje pčele dugo zuje i čuju se na više mesta u kosnici, znak je da se pčelinje klube podelilo u potrazi za hranom.
– Ako u toku zime prislonimo uvo na prednju stranu košnice i čujemo duboko isprekidano zujanje znak je da je matica počela sa polaganjem jaja.
– Donošenje cvetnog praha, izbacivanje sitnih mrvica saća i izbacivanje mrtvih pčela, znak je dobrog razvoja društva u kome je prisutna matica.
– Izbacivanje pčelinjeg legla, znak je da pčelinje društvo gladuje, da je došlo do prehlade legla, ili pojave bolesti.
– Ako ose nesmetano ulaze i izlaze iz košnice, (proleće-jesen) znak je da je pčelinje društvo slabo.
[ads1]
– Ako u jutarnjim i večernjim satima, sva društva miruju a jedno ili nekoliko su aktivna, prisutna je grabež. Ako pčele iz kosnice izleću naniže, to je znak da je ta košnica pljačkana. Ako poleću visoko, to je košnica koja pljačka.
– U rano prolece pčele puze po zemlji, nastupila je majska bolest.
– Brzo izletanje pčela iz košnice, padanje ispred leta pri povratku, sa kratkim zadržavanjem, znak je da je počela obilnija paša.
– Brujanje u košnici u sumrak i miris meda na pčelinjaku, znak je da je tog dana bila obilna paša.
– Stražarice na letu ne dozvoljavaju ulaz pčelama koje se vraćaju sa paše (čak i pčelama sa tovarima polena),  znak je da su pčele zatrovane na paši.
– Pčele se vraćaju vlažne, dezorijentisane, naduvene, loša koordinacija pokreta, znak je da su pčele zatrovane.
– Masovno izbacivanje mrtvih i polumrtvih pčela iz košnice, znak je da je trovanje unutar košnice.
– Ako se primete trutovi na poletaljci u ranom proleću ili kasnoj jeseni, znak je da je matica losa, ili je društvo sa laznim maticama kao i sa maticom trutušom.
– Pčele ne donose polenov prah, ili donose vrlo male tovare na nogicama, društvo ima problem sa maticom.
– Društvo jako a slabo opšti sa okolinom u odnosu na ostala društva, znak je da se društvo sprema za rojenje.
– Pčele grickaju leto sa leve i desne strane a leto nije preusko, znak je da ce se društvo rojiti za 15-20 dana.
– Pčele grickaju donju i gornju ivicu leta, znak je da se pčele spremaju za tihu smenu matice.
– Pevanje matice “ti-ti-ti” koje se čuje posebno noću, znak je da ce pčele sutradan napustiti košnicu, krenuće u rojenje.
-Pčele sa crnim zadtkom bez dlačica, trepere krilima, obolele su od paralize – crne kuge.
– Mrtve pčele sa skupljenim krilima i nogicama i sa uvučenom rilicom…prirodna smrt.
– Prednje noge i krila skupljena, zadnje noge raširene, rilica ispružena…smrt od gladi(pored mrtvih pčela koje su uvučene u ćelije saća).
– Matica na zemlji ispred košnice sa par pčela, znak je da je matica obolela od melanoze.
– Pušteni roj peva (pišti), znak je da je u roju nesparena matica.
Postoji jos dosta pokazatelja, na osnovu kojih možemo zaključiti šta se dešava sa društvom u košnici.
– Pčele blokiraju trutove na letu ili u krajevima košnica, znak da je unos nektra u košnicu smanjen, a pčele se spremaju za nastupajuću zimu.
– Pčele se masovno vraćaju u košnicu a ne izlaze iz nje, siguran znak da će uskoro kiša.
– Pčele lete u velikom broju ispred i u blizini košnice (igraju se), znak da se mlade pčele orjentišu i to se obično dešava pred promenu vremena.
– Ispred košnice veća gomila mrtvih pčela, znak da je došlo do trovanja istih.
– Ako pčele donose manje količine polenovog praha(boje slonove kosti), to je znak da posećuju bagrem(bagrem luči nektar).
– Ako pčele vuku zaperke, to je znak da su rastojanja između pojedinih delova košnice veća nego što treba.
– Kada pčele povezuju (zapunjavaju) propolisom pojedine delove u košnici, to je znak da su rastojanja između tih delova košnice manja nego što treba.
– Kada se kod nekog društva pčele zadržavaju na letu a pčele iz drugih društava užurbano rade, to je znak da nemaju dovoljno prostora za sladištenje nektra.
– Ako je na letu nesvakadašnja situacija pčele se jure, uklupčavaju i prilikom dodira pod prstima osećamo lepljivu masu, siguran znak da je nastupila grabež.
[ads2]
Zapažanja u proleće osmatranjem leta ujutru oko 9-10 sati ,
1) Ako ima rose na poletaljci znači da društvo ima dobar razvoj
2) Ako su izbačeni kristali šećera,  znači da pčele čiste ćelije od kristalisanog meda, sirupa ili pogače.
3) Ako ima izbačenih delića polena, znaci da pčele čiste ćelije od pokvarenog polena .
4) Ako na poletaljci ima izbačene mrvljene pčele crne i bele kuglice, znači da je rovčica u košnici.
5) Ako na poletaljci ima izbačene krupnije mrvice voska i tamne kuglice , znači da je miš u košnici.
6) Ako ima izbačenog trutovskog legla , znači da nema hrane.
7) Ako ima izbačenih žutih ili tamnožutih larvi, to je znak bolesti.
8) Ako ima izbačenih larvi, lutki i poklopaca legla, to je posledica noćnog mraza.
9) Ako na letu vidimo mlade pčele deformisanih krila, znači da je društvo napadnuto varoom. 
Autor: Slobodan Jevtić

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i  pridružite se u našoj  Viber zajednicu.