Aktuelnosti RSAktuelnosti VišegradBIHVisegrad

ILDP projekt: 11 novih općina u BiH izabrano za podršku u upravljanju razvojem -Berkovići, Breza, Čitluk, Han Pijesak, Lukavac, Ravno, Rogatica, Rudo, Šipovo, Višegrad i Zvornik.

Iz UNDP-a je saopćeno da su tim povodom u Sarajevu potpisani Memorandumi o razumijevanju i Protokoli o saradnji sa sljedećih 11 novoodabranih partnerskih opština: Berkovići, Breza, Čitluk, Han Pijesak, Lukavac, Ravno, Rogatica, Rudo, Šipovo, Višegrad i Zvornik.

“U okviru ceremonije predstavljeni su i dosadašnji rezultati ILDP projekta u podršci vlastima u BiH, u strateškom planiranju i upravljanju razvojem, te planovi za buduće aktivnosti”, stoji u saopćenju.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu istakla je da potpisivanje sporazuma sa 11 novih partnerskih opština, koje će dobiti podršku ILDP-a, predstavlja nastavak projektnih napora za poboljašanje sistema strateškog planiranja u zemlji.

“To podrazumijeva jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave da kreiraju i implementiraju svoje strategije razvoja u partnerstvu sa lokalnim zajednicama. Tokom konsolidacijske faze, ILDP će nastojati da dovede investicije u lokalne zajednice, i doprinese poboljšanju javnih usluga za građane, te poveća ekonomske perspektive i mogućnosti zapošljavanja, što će dovesti do unapređenja kvaliteta života ljudi u BiH”, rekla je

Direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH Barbara Dätwyler je istakla da je ILDP vodeći projekt koji, dugoročno, ima potencijal da napravi pozitivan pomak za ljude u Bosni i Hercegovini, i to na održiv način.

Načelnica Općine Mrkonjić Grad Divna Aničić predstavila je iskustva u saradnji sa ILDP projektom, a načelnik općine Lukavac Edin Delić naveo je očekivanja od buduće saradnje sa ILDP projektom koja treba rezultirati izgradnjom kapaciteta za strateško upravljanje razvojem.

“ILDP projekat djeluje od 2008. godine i tokom više od 9 godina realizacije, u dvije faze, pružen je doprinos u poboljšanju kvaliteta usluga u sektorima javne uprave, zdravstva, obrazovanja i komunalnih usluga za više od 103.000 građana (uključujući i više od 17.000 građana iz marginaliziranih grupa). Osim toga pružena je i podrška u povećanju prihoda za 2.400 građana i kreiranju skoro 530 novih radnih mjesta. U prethodnom periodu izrađena je Metodologija za integrirano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO) koja je standardizirala strateško planiranje na lokalnoj razini u oba entiteta, a više od 40 partnerskih jedinica lokalne samouprave izradilo je standardizirane strategije razvoja i iniciralo procese za sustavno upravljanje lokalnim razvojem. Također, uspostavljeni su entitetski mehanizam za finansiranje prioriteta lokalnog razvoja i okvir za strateško planiranje na entitetskoj razini”, navodi se u saopćenju.

Kako ističu, ILDP će u trećoj fazi, koja će trajati od 2017. do 2021. godine, raditi na konsolidaciji ostvarenih rezultata u upravljanju razvojnim procesima.

“U narednom periodu ILDP će sarađivati sa 33 jedinice lokalne samouprave, 10 kantona i relevantnim entitetskim partnerima te Brčko distriktom BiH na uspostavi održivog i koherentnog sistema za upravljanje razvojem, uz obezbjeđivanje poticajnih finansijskih mehanizama za realizaciju razvojnih prioriteta na lokalnom i kantonalnom nivou”, zaključeno je u saopćenju.

klix.ba