Aktuelnosti RSFoča

Foča: Dekanska konferencija medicinskih fakulteta (VIDEO)

090191

Medicinskim fakultetima u BiH potrebno je međusobno usklađivanje nastavnih planova i programa, ali i njihovo usklađivanje sa fakultetima u regionu, kako bi se unaprijedila razmjena stručnog nastavnog kadra i omogućila brža nostrifikacija diploma, rečeno je u Foči na Dekanskoj konferenciji medicinskih fakulteta u BiH.

Istaknuto je da ovaj skup predstavlja i značajan iskorak u približavanju i planiranju budućih zajedničkih aktivnosti u organizovanju trećeg ciklusa studija, kao i na naučno-istraživačkim projektima Evropske unije.

– Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu je u posljednjih godinu dana zaista dosta uradio na tom planu. Naš nastavni plan i program je oko 95 odsto sličan onom u Beogradu, a 85 odsto je podudaran sa planom i programom u Banjaluci i Sarajevu – kaže dekan ovog fakulteta Milan Kuluć.

Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci ističe da je plan ovog fakulteta uvođenje studija na engleskom jeziku.

– Ono što je imperativ i što ćemo morati razvijati je studij na engleskom jeziku, jer su neki fakulteti podignuti na viši rang zato što imaju studije na engleskom jeziku – kaže Škrbić.

rtrs