Aktuelnosti RS

CCI predstavio izvještaj Stanje nacije: RS prva u reformama i najmanje zadužena

20161025215241_220870

Sarajevo – Vlasti u BiH reformama moraju pristupiti odgovornije, transparentnije, obuhvatnije i ciljano na životni standard građana, a ne na ispunjavanje uslova za nova kreditna zaduženja, navedeno je u izvještaju “Stanje nacije”, koji su kreirali Centri civilnih inicijativa (CCI).

Naveli su da je sprovođenje mjera iz reformske agende sporo zbog političke nestabilnosti i instrumentalizacije i da ne daje očekivane rezultate.

– Kumulativno posmatrano, za sve nivoe vlasti i sve akcione planove realizovano je samo 43 odsto mjera iz reformske agende. Institucije BiH, odnosno Savjet ministara, ima najbolju realizaciju akcionog plana, ali i najmanji broj mjera. Akcioni plan Vlade RS realizovan je u najvećem obimu, a Vlade FBiH u najmanjem – rekao je program menadžer CCI-ja Adis Arapović.

Govoreći o javnim finansijama Arapović je naveo da javni dug već sedam godina raste i da je 2015. dostignut istorijski maksimum od 43 odsto bruto domaćeg proizvoda, a da je negativan trend nastavljen i u 2016. godini.

– Zaduženost po stanovniku takođe stalno raste, a trenutno iznosi 3.370 KM. Enorman je teret i servisiranja duga u entitetskim budžetima i ima trend rasta umjesto pada. Udio duga od 58 odsto u budžetskim prihodima FBiH i 44 odsto u RS za 2016. godinu praktično je zarobio budžete i minimizirao šanse za stabilizaciju finansija – naveo je Arapović.

glassrpske.com