Aktuelnosti Višegrad

ČAS O LOTIKI CELERMAJER- PRVOJ POSLOVNOJ ŽENI VIŠEGRADA

17424739_1134019793374254_5942912707034442611_n
Život u zajednici koju čine različite etničke, vjerske i nacionalne skupine, po čemu je Višegrad bio prepoznatljiv između dva svjeska rata, podstakli su višegrdaske srednjoškolce da krenu u istraživanje i saznaju više o prošlosti svoga grada.

Sa mnogo entuzijazma i želje prikupili su znatan broj starih fotografija, podatka i dokumenata, zabilježili sjećanja starih Višegrađana, te obišli značajne lokalitete bitne za njihov projekat.
Posebno ih je zainteresovala sudbina višegradskih Jevreja a naročito Lotike Loti Celermajer,koja se u ovaj grad doselila sa porodicom krajem devetnaestog vijeka.„ Tri su razloga zbog kojih su djeca bila zainteresovana za Lotiku. Prvo su htjeli da rasvijetle lik Andrićeve junakinje iz njegovog romana „Na Drini ćuprija“, ali kao istorijsku ličnost koja je živjela i rdaila u Višegradu skoro šest decenija.

Pored toga htjeli smo upoznati period austrougarskog doba i preporoda jedne umorne orijentalne kasabe u urbanu varoš i treći najvažniji motiv je bio prikazati lik jedne žene, strankinje (Jevrejke) na kraju 19 i s početka 20 vijeka, koja je uspjela u svijetu gdje vladaju partrijahalni odnosi da postane prva poslovna žena u Višegradu“, kazala je mentor projekta, profesorica Divna Vasić.
Učenici su uočili da je zahvaljujući prožimanju različitih kultura, naroda i vjera, kao i poslovnih ideja, Višegrad u relativno kratkom periodu doživio ekonomski i kulturni procvat.

Cijeneći bogatu zaostavštinu jevrejske zajednice u Višegradu , među učenicima prvog i drugog razreda srednje škole je provedena anketa o poznavanju starog Višegrada.
Rezultati su bili poražavajući. Analize su pokazale da čak 82,5 posto mladih ne zna ko je bila Lotika Celermajer, a 86 posto njih ne zna gdje se nalazi zgrada Lotikinog hotela. Za lokaciju Jevrejskog groblja potvrdno se izjasnilo tek 21 posto učenika.
Da se ne zaboravi i otrgne od zaborava, zaostavština jevrejske zajednice u Višegradu, omladinci –istraživači su ponudili rješenja.

„Prije svega signalizovati zgradu Lotikinog hotela, zatim obnoviti i obilježiti zapušteno Jevrejsko groblje, bolje obilježiti zgradu sinagoge i sve to uvrstiti u obilazak i turističku ponudu. Moguće je organizovati literarni konkurs na temu:Lotika kao prototip prve poslovne žene u ovom gradu, te odštampati posebnu brošuru o životu Jevreja i njihovm naslijeđu u Višegradu“, poručila je gimnazijalna Katarina Filipović.

I amreička ambasadorica u BIH Morin Kormak,pozitivno je ocijenila ovaj projekat, cijeneći trud i upornost mladih da steknu određena znanja i vještine iz oblasti istraživanja, koji će im pomoći u u izgradnji pozitivnih promjena u budućnosti.

Projekat „Multietnička zajednica je naš dom“, publici su u srednjoj školi „Ivo Andrić, prezentovali učenici: Katarina Filipović, Petar Mitrašinović, Ksenija Heleta, Ivana MIličić, Marija Lakić i Filip Miličević uz koordinaciju profesorice Divne Vasić.